Administració de Clients & Proveïdors

Administració de Clients &Proveïdors

Tenim un equip de professionals preparats per assumir l’externalització dels processos administratius que necessiti, amb les eines digitals més avançades a la seva disposició.

  • Elaboració de factures de venda.

  • Elaboració de remeses al cobrament.

  • Circuit d’aprovació de pagaments a proveïdors.

  • Pagaments a proveïdors.

  • Seguiment i reclamació d’impagats.

  • Conciliació i administració de comptes bancaris.

Serveis disponibles a:

Other Business Services