Control de gestió & Anàlisi financera

Control de gestió & Anàlisi financera

Els professionals de l’àrea de Controlling & Financial Reporting d’addwill comptem amb un alt nivell tècnic i una sòlida experiència en l’àmbit de l’assessorament financer i de control de gestió, adaptant-nos a les necessitats de cada client.

La nostra feina no acaba amb el suport en la fase d’implantació, també fem el seguiment periòdic al llarg del temps, aconseguint una millora contínua.

 • Serveis Interim Management de Direcció Financera i de Controlling.

 • Ajuda en la presa de decisions de negoci des del punt de vista financer.

 • Anàlisi de viabilitat de projectes i inversions.

 • Assessorament en Mergers & Acquisitions.

 • Elaboració de Due Dilligence Financera.

 • Serveis de reestructuració financera i negociació bancària.

 • Implantació de models financers automatitzats a futur, en base a l’evolució d’indicadors de gestió clau.

 • Implantació de quadres de comandament automatitzats.

 • Implantació del concepte “Data Driven Organization”.

 • Elaboració de pressupostos i reportings periòdics sobre l’evolució dels resultats de les companyies i anàlisi de les desviacions.

 • Serveis turnaround: assessorament en la millora dels resultats, cash flow i working capital.

 • Definició i implantació del model de control de gestió (definició de responsabilitats, recurrència, grau de detall, etc.).

 • Revisió i assessorament sobre el control intern.

 • Auditoria interna de processos administratius i comptables amb implementació de plans de millora.

Serveis disponibles a:

Corporate