Dret Concursal

Dret Concursal

A l’àrea concursal comptem amb professionals de sòlida experiència. Gestionem un equip per a cada supòsit concret de crisi econòmica per oferir l’assessorament integral i les solucions més adequades a la situació d’insolvència plantejada, tant a persones físiques com jurídiques.

  • Assessorament en la fase preconcursal.

  • Representació, assessorament i assistència lletrada de la concursada en les diferents peces del concurs de creditors (fase comuna, fase de conveni, fase de liquidació i peça de qualificació).

  • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives, compra i venda de béns d’inventaris d’empreses concursades.

  • Preparació del conveni de creditors.

  • Assessorament, representació i defensa lletrada de la responsabilitat dels administradors en la peça de qualificació de concurs.

  • Comunicació i reconeixement de crèdits, i defensa dels drets dels creditors.

  • Impugnació de crèdits.

  • Recuperació de l’IVA de les factures impagades per la persona concursada

  • Elaboració d’informes pericials economicocomptables necessaris per a la tramitació del concurs i de la peça de qualificació.

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance