Reestructuracions i Fusions i adquisicions

Reestructuracions i Fusions i adquisicions

El nostre equip de professionals d’addwill ofereix assessorament integral en tot tipus d’operacions de reestructuració, adquisició i venda d’empreses, i en el seu seguiment posterior.

Comptem amb una àmplia i dilatada experiència professional en diferents sectors, adaptant-nos a les peculiaritats de cadascun d’ells.

  • Elaboració i negociació d’NDA, LOI, MOU.

  • Compravenda d’empreses i branques d’activitat.

  • Acords d’inversió i desinversió.

  • Modificacions estructurals.

  • Reestructuracions empresarials.

  • Due Diligence.

Serveis disponibles a:

Corporate