Dret Hipotecari

Dret Hipotecari

A addwill comptem amb un equip jurídic amb àmplia experiència en matèria d’execucions judicials, incloent:

  • Execucions dineràries ordinàries.

  • Execucions hipotecàries.

  • Procediments declaratius ordinaris de reclamació de quantitat amb posterior execució de garantia hipotecària (procediments “hipodeclaratius”).

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance