Gestió Comptable

Gestió Comptable

L’equip responsable dels serveis de comptabilitat està al servei de les empreses i persones per oferir:

  • Registre comptable de les transaccions dels nostres clients.

  • Adaptació de la comptabilitat a les necessitats dels nostres clients (detall de comptes comptables, comptabilitat analítica, etc.).

  • Emissió d’estats financers per a la correcta presa de decisions, amb la periodicitat que necessiten els nostres clients.

  • Revisió periòdica dels estats comptables mensuals, trimestrals i/o anuals per a la correcta formulació dels comptes anuals. Verificació de les normes de valoració aplicades pel client, complint amb la legislació vigent.

  • Formular i preparar els comptes anuals i, en el seu cas, l’informe de gestió, d’acord amb la legislació vigent cada any.

Serveis disponibles a:

Other Business Services