Clústers, Fundacions i Associacions

Clústers, Fundacions i Associacions

Els nostres professionals compten amb una àmplia experiència en el sector fundacional i associatiu que ens permet prestar un assessorament integral a les entitats sense ànim de lucre, que estan sotmeses a un règim jurídic específic.

  • Constitució d’entitats sense ànim de lucre.

  • Assessorament i suport jurídic recurrent a les entitats en relació a les seves obligacions formals en l’àmbit jurídic.

  • Modificacions d’Estatuts i tràmits diversos davant els respectius registres d’associacions i fundacions.

  • Transformació, fusió i dissolució d’entitats.

  • Informació sobre assegurances.

  • Assessorament comptable i fiscal de les entitats.

  • Assistència en l’elaboració de pressupostos i control de gestió.

  • Especialització en clústers empresarials.

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance