Dret Immobiliari

Dret Immobiliari

A l’àrea de pràctica de Dret Immobiliari prestem un assessorament integral en tota classe de transaccions immobiliàries. Els professionals d’addwill comptem amb un elevat nivell tècnic i una sòlida experiència en l’àmbit d’assessorament immobiliari, adaptant-nos a les necessitats de cada client.

  • Assessorament en compravenda d’immobles, ja siguin habitatges, locals o propietats verticals.

  • Permutes.

  • Procediments de Due Diligence.

  • Redacció, revisió i negociació de contractes d’arrendament.

  • Operacions de reparcel·lació (segregacions, divisions, agregacions i agrupacions).

  • Divisions horitzontals i constitucions de comunitats de propietaris.

  • Declaracions d’obra nova.

  • Contractes d’arquitectura, promoció i construcció.

  • Traspàs d’activitats.

  • Assessorament en les implicacions fiscals de les diferents transaccions immobiliàries.

Serveis disponibles a:

Suits & Legal Compliance