Marc Ciutat, soci del departament fiscal d’addwill, ha publicat un article al número 338 de desembre 2021/gener 2022 de la revista Món Jurídic de l’ICAB.

A l’article s’aborda a fons la problemàtica de la deduïbilitat a l’Impost sobre Societats de les retribucions percebudes pels administradors, la qual està sotmesa a una sèrie d’interpretacions i formalitats complexes que poden provocar que l’Administració Tributària consideri com a no deduïble la retribució pagada per una societat als administradors.

En aquest sentit, l’article repassa detalladament l’evolució legislativa i jurisprudencial que ha experimentat aquesta qüestió, destacant que, encara que a partir de l’1 de gener de 2015, la nova llei de l’Impost de Societats (LIS 27/2014) inclou una esment específic en relació amb la retribució dels administradors establint que no es consideraran com a donatius o liberalitats “les retribucions als administradors per l’exercici de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat”, aquest canvi legislatiu no ha servit per posar fi a les potencials contingències fiscals que poden sorgir en cas de revisió per part de l’Administració Tributària.

Segons en Marc Ciutat, aquesta és una qüestió que genera situacions que poden comportar contingències rellevants per a les empreses i que, amb la Sentència del TS 150/2021 i les que puguin arribar en un futur, es pot donar pas a una interpretació més raonable sobre aquest assumpte per part de l’Administració Tributària.

Pot accedir al contingut íntegre de l’article fent click aqui.

Aprofitem per convidar-lo a navegar per la nostra web per conèixer més sobre addwill i per recordar-li que si necessita assessoria pot contactar amb nosaltres per exposar-nos el seu cas. Estarem encantats d’assessorar-lo en alguna de les nostres oficines de Barcelona, ​​Madrid, Girona i Andorra.