Global Partners

David Andreu

CONTROLLING
& REPORTING

Marc Artero

LABORAL

Sergio Balagué

FISCAL

David F. Capo

CIVIL-IMMOB

Nerea Castell

MERCANTIL

Marc Ciutat

FISCAL

Núria Flaquer

PROCESSAL

Albert Folguera

FISCAL

Jordi Gallemí

MERCANTIL

Joan Jové

MERCANTIL

Stella Raventós

FISCAL

Sergi Rovira

FISCAL