Aquest proper dilluns, dia 26 de setembre de 2022, entrarà en vigor la nova Llei Concursal, la qual transposa la Directiva (UE) 2019/1013 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. L’objectiu principal de la nova regulació és resoldre les limitacions actuals del sistema d’insolvència espanyol.

D’entre les principals novetats destaquem:

I.) La configuració del Pla de Reestructuració, que eliminen els actuals acords extrajudicials i de re finançament. Aquest mecanisme permetrà crear un pla de pagament davant de la “probabilitat d’insolvència”, – nou terme que permetrà estimar la insolvència en les obligacions que vencen en els propers 2 anys-, el qual haurà de formalitzar-se en instrument públic o mitjançant homologació judicial.

El Pla de Reestructuració preveu la creació de l’Expert en Reestructuració, qui hi podrà intervenir quan ho sol·liciti el deutor o els creditors que representin més del 50% del passiu.

II.) La creació d’un Procediment Especial per a les Microempreses, dotat de més simplicitat. Es consideraran microempreses aquelles amb menys de 10 treballadors i tinguin un volum de negoci anual inferior a 700.000 euros o un passiu inferior a 350.000 euros. Aquest procés agrupa els tràmits pre concursals i concursals, per la qual cosa les microempreses no entraran dins del pla de reestructuració.

En aquest procés es podrà optar per la liquidació o pel pla de continuació, semblant al conveni actual, amb una novetat rellevant: els creditors que no votin en contra de la proposta s’entendrà que ho fan a favor del pla.

El procés especial per a les microempreses preveu una plataforma on-line de liquidació i càlcul de pla de pagaments, entre altres mecanismes, per la qual cosa aquesta novetat no entrarà en vigor aquest dilluns, sinó mínim fins a l’1 de gener de 2023.

III.) La nova regulació també modifica el Concurs Exprés, el qual preveu la crida dels creditors i noves fases processals.

IV.) Les facultats dels creditors també s’han vist modificades, ampliant-se les facultats d’intervenció en els processos concursals.

Les novetats legislatives són una interpretació que realitza l’equip d’addwill, amb el qual podeu contactar per assessorar-vos sobre qualsevol mesura exposada, i en general, sobre qualsevol qüestió relacionada amb la regulació concursal.

A addwill, estem a la vostra disposició si voleu ampliar la informació i assessorament sobre això per part dels nostres professionals experts.