El mercat online avui en dia ja no és una moda sinó una realitat, cada dia és més freqüent la compra de productes online per part de milions de consumidors sense la necessitat de sortir de casa. T’imagines la possibilitat de negoci que això suposa? Per aquest mateix motiu i si tens un negoci online que vols emprendre o simplement ja comptes amb un negoci físic sense presència a Internet, t’interessarà saber què és l’e-commerce, quines possibilitats t’ofereix i quina és la fiscalitat a Andorra que l’acompanya .

Què és l’e-commerce?

Segurament hauràs escoltat en nombroses ocasions aquest terme. Fins i tot hauràs pogut arribar a pensar que es tracta d’un terme molt complex, doncs res d’això, tot el contrari! La paraula e-commerce s’empra per definir, simplement, internet com el mercat per a la compravenda de qualsevol tipus de producte o servei.

Quins avantatges ofereix l’e-commerce?

La possibilitat d’operar en un mercat no físic com és internet ens ofereix una àmplia varietat d’opcions i les principals avantatges que podem identificar ràpidament des d’un bon inici són les següents:

– Negoci obert les 24 h de l’any sense la necessitat d’obrir i tancar el teu negoci cada dia.

– Augmentar les teves vendes gràcies al mercat mundial que ofereix internet.

– Clients d’arreu de món i d’arreu.

Major coneixement sobre els teus clients per poder oferir-los exactament el que necessiten en cada moment i classificar quines són les seves necessitats.

– L’e-commerce no necessita una parada. Redueix costos. Oblida’t (si vols) de tenir una botiga fiscals o de preocupar-te de buscar un gran local en una bona ubicació.

En resum, el negoci online o e-commerce ens ofereix la possibilitat d’ampliar mercat, augmentar la nostra facturació i els nostres beneficis des d’un ordinador o des de qualsevol dispositiu electrònic, directament des de casa, estant de vacances o des d’una mateixa oficina.

Fins aquí el concepte seria simple i les possibilitats que ofereix el mercat online serien moltes; la cosa es complica lleugerament si analitzem quins tipus d’e-commerce existeixen i quin de tots ells es pot acabar adaptant més a la nostra realitat de negoci.

Tipus d’e-commerce

Resultarà essencial fer una classificació bàsica per identificar el target objectiu a què es vol dirigir la venda de productes o serveis. Així mateix, i com en el mercat tradicional, a l’e-commerce també existeix dins d’aquest mateix diferents models de negoci. A continuació, destacarem com es classifiquen les botigues online, quins són els models de negoci més utilitzats i quins elements clau haurem de considerar des del punt de vista de la tributació de l’e-commerce a Andorra.

Les botigues online, segons el tipus de relació comercial, es classifiquen de la següent manera:

B2B -Business to Business o empresa a empresa – com bé indica el nom, seria el negoci entre empreses. Aquest tipus de botigues online solen ser portals web amb diferents preus on el professional s’ha de registrar per fer la compra. En aquest tipus de botigues també hi ha la possibilitat de realitzar compres ràpides amb formes de pagament personalitzades per a cada client.

B2C– Business to Consumer o empresa a consumidor final – en aquest cas l’empresa o professional ven els seus productes a consumidors finals. Seria l’exemple clàssic i més habitual de botiga online.

C2B – Consumer to Business o consumidor final a empresa – en aquest cas el client final és qui ofereix un producte o servei a una empresa o professional.

C2C– Consumer to Consumer o consumidor a consumidor final – el client final ven un producte o servei a un altre consumidor final. El clar exemple d’aquest model el trobaríem en els portals online de venda de productes de segona mà.

Des de la perspectiva tributària s’haurà de tenir clarament identificat com operarem i amb qui, ja que, seran elements essencials, tenir en compte quines poden ser les nostres obligacions tributàries, com haurem de facturar en cada cas i si serà necessari o no, incloure algun tipus d’impost com podria ser l’IGI (impost general indirecte, el que vindria a ser a efectes comparatius a Espanya amb l’IVA) en les mateixes factures.

Els models de negoci més importants de l’e-comerce són:

Dropshiping: és un mètode de venda en plena expansió dins dels comerços online. La raó principal de la seva existeixo radica en el fet què no és necessari tenir stock dels productes que es comercialitzen. Cada vegada que es tanca una venda, es compra el producte venut a un tercer (que sol ser el majorista o fabricant) i aquest últim despatxa al client directament el producte. La fiscalitat que acompanya aquest model de negoci és complexa i resulta imprescindible analitzar amb detall l’operativa, les ubicacions i els ens que participen en aquesta mateixa. En futurs posts, analitzarem de forma particular i al detall els punts clau de la fiscalitat d’aquest model de negoci.

Virtual market place o botiga virtual amb productes propis: és el mètode més habitual que normalment es complementa amb punts de venda físics. En aquest cas normalment si es compta amb stock. Des del punt de vista de la tributació, serà essencial analitzar la procedència del stock per tenir en compte la càrrega fiscal que podem suportar en l’adquisició dels productes amb els que anem a comercialitzar i d’altra banda haurem de tenir molt present que, fiscalment, en molts casos no és el mateix vendre un mateix producte des d’un punt físic que des del propi e-commerce.

Membership o Filiació: aquest tipus de comerç s’estableix sota dos principis bàsics, l’afiliació i les quotes. El client realitza un pagament periòdic per disposar de tant en tant d’un seguit de productes. La clau des del punt de vista tributari sobre aquest model de negoci estarà en identificar correctament la ubicació dels nostres clients i les particularitats tributàries en els enviaments dels productes si aquests mateixos es troben fora d’Andorra.

Services web o Serveis web: en aquest cas cal tenir molt clar que no es comercialitzen productes. S’ofereix contingut web de qualsevol tipus que pot ser consumit directament des del mateix portal. A nivell tributari seran elements clau a analitzar la ubicació dels nostres clients, amb quina condició operen al nostre portal i el tipus de servei que s’ofereix en aquest últim.

Marketplace: en aquest tipus de negoci podem trobar productes de diferents marques. L’exemple clàssic i més conegut avui dia a internet seria Amazon. A nivell tributari juntament amb el dropshiping resultarà el més complex d’analitzar a causa de les diferents variants que en aquest ens podem trobar.

Finalment, què he de tenir en compte des de la perspectiva dels impostos si vull emprendre/ afermar l’e-commerce en el meu negoci i des d’Andorra?

La no obligatorietat de disposar d’un espai físic i la possible diversitat de la procedència dels ingressos derivats d’un negoci com l’e-commerce, fa que aquest tipus de negoci sigui molt interessant emprendre o potenciar-(si ja es compta amb el) des un país de baixa tributació com és Andorra.

Així mateix, el país del principat, podrà ser un bon lloc estratègic si el nostre model d’e-commerce el volem implementar per tot el continent europeu. Sense oblidar des d’un punt de vista més tècnic, que, la pressió fiscal que ofereix aquest país en comparativa als seus veïns europeus és molt inferior. L’exemple més significatiu en aquests termes el trobem en el mateix impost de societats on el tipus impositiu és del 10% o al mateix IGI on el tipus mitjà és només del 4,5%.

En resum, el primer de tot serà imprescindible analitzar el model de negoci que voldrem instaurar i amb quin tipus de botiga online voldrem explicar, per després, poder identificar i analitzar la càrrega fiscal que pugui suportar cada operació. Per aquest mateix motiu i tan aviat com tinguis identificat quina idea de negoci voldràs implementar / perfeccionar en el món de l’e-commerce des d’Andorra, et recomanem que contactis amb nosaltres perquè puguem assessorar-te des de la millor perspectiva fiscal per a que no deixis de complir amb cap obligació tributària, optimitzant al màxim la teva tributació en el món de l’e-commerce.