El Principat d’Andorra té una càrrega fiscal molt baixa, l’impost màxim de persones físiques i societats és del 10%, l’IVA general és d’un 4,5%, els guanys de capital generalment no tributen, no es paga impost de donacions i no hi ha l’impost al patrimoni.

Per poder obtenir tots aquests avantatges fiscals, cal ser considerat resident fiscal a Andorra, en concret, hi ha dos tipus principals de residència: d’una banda, la residència activa, que són per a projectes empresarials que volen desenvolupar al país, i d’altra banda, la residència passiva, que és per a les persones que, sense treballar a Andorra, volen invertir i residir al Principat.

A més existeixen més avantatges per a altres tipus de permisos especials de residència que es concedeixen a persones que poden justificar un talent particular o un cert prestigi (cultural, científic, etc.), com a artistes, o fins i tot esportistes d’elit.

A continuació, detallem i expliquem els tipus i característiques de les residències a Andorra, per poder acollir-se a aquests avantatges.

 1. Residència activa: amb permís de treball a Andorra

La residència fiscal activa s’atorga a les persones que treballen a Andorra i hi ha dues maneres per obtenir-la:

 1. a) Exercir una activitat professional a Andorra

Si tens una oferta de treball d’una empresa andorrana per treballar a Andorra, tens dret a sol·licitar la residència activa a Andorra (per compte d’altri).

 1. b) Crear una societat en el territori andorrà

Si tens un projecte empresarial al Principat, pots obtenir la residència activa (per compte propi). Per convertir-te en un resident actiu a Andorra, la teva activitat empresarial haurà de complir les següents condicions:

 • La seu central de la societat s’ha de situar en una de les 7 parròquies que componen el territori andorrà.
 • És recomanable que l’empresari compti amb certa estructura de personal i mitjans per desenvolupar l’activitat.

Els beneficiaris de l’autorització de residència fiscal professional a Andorra han de dipositar un mínim de 15.000 € en l’Autoritat Financera Andorrana (AFA, anteriorment INAF). En cas de no renovació de l’autorització de residència, se li retornarà aquest import.

Condicions per obtenir la residència activa andorrana: Si justifiques una activitat professional o la creació d’una empresa a Andorra, podràs obtenir l’estatut de resident actiu. Els tràmits s’han de realitzar al Ministeri de l’Interior i les condicions que hauràs de respectar són les següents:

 • Viure, com a mínim, 183 dies reals a l’any al Principat d’Andorra,
 • Tenir com a mínim 18 anys
 • Aportar la prova de l’absència d’antecedents penals
 • Tenir un contracte / promesa de treball amb una empresa andorrana
 • Crear una societat i ser propietari de més de 10% de les seves accions
 • Sotmetre’s a un examen mèdic
 • Per tal de reforçar la intenció de residir a Andorra, s’obliga a un dipòsit de 15.000 € a l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances), no remunerat.
 • Procedir a la instal·lació del seu domicili fiscal a Andorra
 1. Residència passiva: sense permís de treball.

L’estatut de resident passiu a Andorra s’atorga a les persones que no treballen a Andorra però que volen residir al Principat.

Condicions per obtenir la residència passiva andorrana

Per obtenir l’autorització de residència passiva a Andorra, has de proporcionar diferents informacions i documents, que hauran de ser postil·lats:

 • Aportar la prova de l’absència d’antecedents penals
 • Passaport i certificat d’estat civil
 • Certificat d’assegurança malaltia, jubilació i invalidesa
 • Per als més de 60 anys, un certificat de l’assegurança de malaltia
 • Certificar una renda, com a mínim, 4 vegades superior a la del nivell mitjà de país

L’autorització de residència passiva també està subjecta a el compliment de les condicions següents:

 • Tenir com a mínim 18 anys
 • Viure un mínim de 90 dies reals a l’any al Principat d’Andorra
 • Tenir una adreça oficial
 • Aportar un document bancari que demostri el dipòsit de 50.000 € a l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances), no remunerat, més el dipòsit de 10.000 € addicionals per cada membre de la família.
 • Sotmetre’s a un examen mèdic al servei de la immigració
 • Justificar una renda superior a el 300% del salari mínim anual d’Andorra
 • Obligació d’invertir, com a mínim, 400.000 € al Principat d’Andorra. Aquesta inversió pot prendre diverses formes (els dipòsits obligatoris no remunerats en l’AFA es dedueixen d’aquesta quantitat)

Diferents estatuts de residents passius

Si no tens un contracte laboral o no tens pensat crear una societat, poden sol·licitar igualment la residència passiva a Andorra. Aquesta modalitat de residència es divideix en 3 categories: A, B i C.

 • Resident passiu a Andorra categoria A: per a les persones que viuen a Andorra sense tenir una activitat professional.
 • Resident passiu a Andorra categoria B: per a les persones que disposen d’una renda generada per una activitat internacional i no una activitat local.
 • Resident passiu a Andorra categoria C: per a les persones de reconegut prestigi internacional (esportistes, investigadors i artistes).
 1. Un cop complerts aquests requisits i després de ser qualificat com a resident fiscal a Andorra, hauràs de tenir en compte els impostos a pagar a Andorra. En concret, són els següents:
 •  Impostos de societats sobre els beneficis realitzats per una organització: l’índex general aplicable és de 10% màxim, una empresa estant dotada de beneficis particulars durant els 2 primers anys de la seva existència; a més caldrà revisar els acords de doble imposició.
 • Impost de la renda de les persones físiques: l’impost a la renda de les persones físiques s’aplica a aquelles persones que siguin considerades residents fiscals a Andorra.

L’IRPF a Andorra no s’aplica als salaris inferiors a 24.000 € anuals. A partir d’aquesta quantitat va en concordança a la renda, i no és mai superior a un 10%.

 • Impost general indirecte (IGI): Seria l’equivalent a l’IVA espanyol, però el seu índex roman particularment baix al 4,5%.
 • Altres taxes i impostos a Andorra Directament retinguda per la parròquies que componen el Principat d’Andorra; la taxa comunal forma part integrant dels impostos locals a Andorra.
 • Respecte a la taxa governamental, varia entre 200 € a més de 800 € per any i es dirigeix ​​a les empreses que no beneficien de registre mercantil.
 • L’impost per als no residents fiscals a Andorra.

Són considerats com a no residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers que vénen d’Espanya o de França exercint una activitat al país.

L’IRNR: l’impost sobre la renda dels no residents fiscals a Andorra.

La situació dels no residents fiscals a Andorra és particular: estan sotmesos a l’IRNR si exerceixen una de les activitats següents: empleat en una empresa proveïdora de serveis (reparació, lloguer d’immobiliari, etc.); professor, professional de la formació, assistent tècnic, etc.; artista; empleat afiliat a la CASS (seguretat social).

L’import de l’IRNR s’eleva de mitjana a 10% dels salaris percebuts.

 1. Conclusió

L’atractiu de la residència fiscal andorrana resideix en la seva baixa tributació d’un 10% i les seves facilitats per poder optar a la residència. Per això en qualsevol cas per evitar qualsevol tipus de risc en la tramitació de la residència fiscal, és totalment recomanable consultar amb un especialista fiscal que pugui assessorar i acompanyar-lo en el procés per a l’obtenció de la seva residència fiscal a Andorra.