4 eines a nivell financer per superar tensions de tresoreria

Aquest any 2022 està suposant per a totes les nostres empreses un increment de costos important degut a la inflació observada en els últims mesos. La pujada dels costos energètics com també l’increment del preu de les matèries primeres han estat notícia de forma recurrent.

Però preveiem un impacte més important aquests propers mesos; el proper més d’abril suposa la finalització del període de carència de molts dels préstecs ICO que vam sol·licitar moltes empreses a l’inici de la pandèmia.

Tots aquests fets tindran un impacte molt negatiu a la tresoreria de les nostres empreses.

Moltes empreses veurem com en els nostres pagaments habituals haurem d’afegir quotes de devolució que poden arribar a oscilar entre els 5.000 o 30.000 € mensuals depenent de les condicions obtingudes.

A partir dels pròxims mesos, l’objectiu de les empreses no només ha de ser augmentar la rendibilitat del negoci, sinó que tant o més important serà establir una gestió correcta del capital circulant de l’empresa i comptar amb una estructura financera adequada.

En aquest moment, molts ens preguntem:

Podrem retornar els préstecs ICO?

Està preparada la tresoreria de la meva empresa per assumir més pagaments?

Estic optimitzant la tresoreria a la meva empresa?

Des d’addwill, els nostres professionals en gestió financera recomanem als nostres clients 4 eines per superar les tensions de tresoreria:

  • Pressupostació de tresoreria a curt i mitjà termini: anticipar en quin moment dels propers mesos tindràs necessitats de tresoreria. Enfoc en guanyar temps, per començar a gestionar-ho el més aviat possible.
  • Anàlisi dels fluxes de tresoreria: avaluar la naturalesa dels diferents tipus d’ingressos generadors de caixa a l’empresa (ingressos recurrents vs puntuals), rendibilitat de divisions / clients / productes, naturalesa de les despeses / inversions i, a partir d’aquí, millorar la capacitat de l’empresa per generar caixa.
  • Optimització del capital circulant: com podem cobrar abans dels nostres clients i com podem pagar més tard als nostres proveïdors. També és molt important com podem optimitzar el inventari als nostres magatzems.
  • Estudi de plans alternatius i reestructuració financera: com incrementar la liquiditat i solvència de la nostra empresa. Accions a curt i mitjà termini.

Si voleu ampliar la informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Des del Departament de Controlling d’Addwill podem analitzar la situació financera de la vostra empresa, diagnosticar les àrees crítiques i proposar accions de millora tant a curt com a mitjà termini, per millorar la vostra liquidesa i solvència.

Quedem a la vostra disposició (Gerard Boleda – gboleda@addwill.eu, David Andreu – dandreu@addwill.eu).