Ens complau informar-vos que addwill ha signat un acord de col·laboració amb ASEARCO, l’Associació d’Empresaris d’Arganda, Rivas i comarca, per oferir serveis d’assessorament fiscal als seus associats, autònoms i pimes. Aquest conveni representa una excel·lent oportunitat per als associats a ASEARCO, ja que podran accedir a un servei integral d’assessorament fiscal amb condicions avantatjoses.

A través d’aquest acord de col·laboració, que va ser subscrit per Albert Folguera, CEO i soci director d’addwill, acompanyat de Gabriel Albendea, responsable de l’oficina de Madrid, i David París, president d’ASEARCO, les empreses associades poden accedir a una àmplia gamma de serveis en l’àmbit de l’assessorament fiscal corporatiu amb un descompte del 10%.

A addwill, oferim serveis d’assessoria fiscal i consultoria adaptats als reptes que enfronten les empreses familiars. En aquesta línia, proporcionem una planificació fiscal integral per als actius personals i empresarials, i donem suport al canvi generacional de manera ordenada i rendible mitjançant un protocol familiar.

Pel que fa a la planificació fiscal, el nostre treball de consultoria abasta impostos com l’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost de Solidaritat de Grans Fortunes, l’Impost sobre Successions i Donacions, l’Impost sobre la Renda Personal, l’Impost sobre Societats, així com les implicacions fiscals de les operacions de reestructuració que de vegades són necessàries per a la supervivència de les empreses familiars.

A més, addwill actuarà com a representant davant les autoritats fiscals per a tots els assumptes relacionats amb els impostos que les empreses puguin necessitar, incloent-hi la gestió tributària i els procediments d’inspecció. També oferim serveis en matèria de Fiscalitat Immobiliària i Fiscalitat Indirecta.

Podem ajudar en la presentació de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària, així com davant els tribunals econòmic-administratius (TEAR-TEAC) i els tribunals contenciós-administratius. A més, la nostra experiència s’estén a operacions de reestructuració empresarial com a fusions, escissions, aportacions d’unitats de negoci o intercanvis d’accions. Oferim assessorament fiscal i suport a les empreses durant tot el seu cicle de vida, acompanyant-les durant els canvis que puguin experimentar.

També actuem com a guia en la venda i compra potencial d’una empresa, assessorant de manera proactiva en el procés de “Due Diligence“. Això implica realitzar una anàlisi del compliment adequat de les obligacions legals, fiscals i laborals de les empreses involucrades, garantint una transició sense problemes tant per al venedor com per al comprador.

Per a les empreses que necessiten operacions de finançament, addwill es centra en realitzar estudis i planificació financera, econòmica i fiscal relacionats amb aquestes operacions. Oferim assessorament especialitzat en matèria de fiscalitat internacional per a empreses espanyoles amb projecció internacional, inversors estrangers o filials espanyoles d’empreses estrangeres.

Les empreses internacionals també es beneficiaran dels nostres serveis especialitzats en planificació fiscal internacional i convenis de doble imposició, entre d’altres. A més, addwill és especialista en la fiscalitat d’expatriats i impatriats. En el cas de la internacionalització d’una empresa, addwill pot ajudar amb la planificació i coordinació de l’assessorament fiscal en ser part de la xarxa internacional d’assessors fiscals ITSG (International Tax Specialist Group), present en més de 50 països.

Finalment, addwill ofereix serveis d’igualada fiscal, on, mitjançant el pagament d’una quota mensual, ens encarreguem de la gestió comptable i fiscal de l’empresa o grup d’empreses.

Segons David París i Ana Castañeda, president i gerent d’ASEARCO, “amb la signatura d’aquest acord, podem proporcionar un servei essencial per als nostres autònoms i petites empreses associades, un assessorament fiscal integral”.

A través dels experts fiscalistes d’addwill, els membres d’ASEARCO es mantindran al corrent dels canvis normatius i estalviaran temps en agilitzar el complex procés administratiu de complir amb les obligacions tributàries. A més, els autònoms i les petites empreses poden anticipar i planificar amb antelació els seus recursos disponibles, així com estar informats sobre les deduccions, bonificacions o exempcions fiscals a les quals puguin tenir accés. Els serveis d’assessorament fiscal d’addwill abasten diverses etapes clau en la vida d’una empresa, des del compliment periòdic de les obligacions tributàries, passant pel finançament de projectes futurs, la venda i compra d’empreses, la successió en les empreses familiars o l’expansió internacional, entre d’altres.

Per a addwill és un plaer i un orgull poder establir col·laboracions estratègiques com la que hem realitzat amb ASEARCO, per oferir solucions fiscals d’alta qualitat i beneficioses per a emprenedors i petites empreses.

Aprofitem per convidar-vos a navegar per la nostra web per conèixer més sobre addwill i els seus experts professionals, així com per recordar-vos que si desitgeu obtenir el nostre assessorament professional podeu contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte. Estarem encantats d’ajudar-vos.