Des del 11 d’abril s’ha iniciat la campanya de presentació de l’impost sobre la renda corresponent a l’any 2022 (IRPF).

El BOE va publicar el Reial decret 249/2023 el 5 d’abril, que inclou informació rellevant sobre la tributació de criptomonedes. És important destacar que aquells que posseeixen aquests actius han de prestar especial atenció aquest any i el proper, ja que s’han introduït algunes novetats.

A través d’una modificació en la legislació, Hisenda ha augmentat les advertències en relació a les criptomonedes en la declaració de la renda, especialment en la casella 1626, analitzant, per exemple, operacions de lloguer o a l’estranger. Aquestes mesures seran aplicables en la declaració d’impostos corresponent a l’any 2024.

Les caselles de les criptomonedes

L’Agència Tributària ha simplificat la declaració de la compravenda de criptomonedes mitjançant la inclusió d’un nou apartat específic, les caselles 1800-1814. En aquestes caselles s’han d’incloure tots els detalls sobre les dates i els valors d’adquisició, perquè l’esborrany de la declaració de la renda pugui calcular els guanys i les pèrdues obtinguts.

Cal destacar que l’obligació de declarar aquestes compres o vendes com a guanys o pèrdues patrimonials ja existia. La novetat rau en la inclusió d’una secció dedicada específicament a les “Monedes virtuals”.

Desglossament una a una de totes les operacions

En l’apartat 1800 de la normativa sobre “Guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars”, es requereix que totes les operacions de compravenda siguin detallades de manera individual, encara que es suggereix que s’agrupin aquells moviments que siguin equivalents. Això es deu en part a que el programa només permet un màxim de 25 guanys i pèrdues patrimonials. Si un usuari ha realitzat nombroses operacions amb criptomonedes, podria superar aquest límit de 25 moviments.

Arriba el Model 721 (el 2024)

L’any passat es va fer públic que s’exigiria informar sobre monedes virtuals ubicades a l’estranger, però per a la declaració de la Renda de 2023 encara no es troba disponible. El nou formulari, conegut com a Model 721, reemplaça al anterior Model 720. Malgrat que s’ha anunciat oficialment, s’ha decidit ajornar la seva obligatorietat fins al 1 de gener de 2024.

A partir del 2024, l’Agència Tributària requerirà que s’informi sobre el saldo de monedes virtuals ubicades a l’estranger, especialment en exchanges fora d’Espanya. Actualment, es troba en una fase transitòria aquest any, i els titulars, beneficiaris, autoritzats o els qui posseeixin poder de disposició sobre les criptomonedes residents a Espanya estaran obligats a presentar el Model 721.

Entre les dades que s’han d’incloure en el formulari 721 es troben dades personals com el nom, el NIF o l’entitat que custodia les claus, la identificació i els saldos de cada criptomoneda, així com el seu valor en euros.

Si no es presenta el Model 721, s’aplicaran sancions equivalents a les que s’aplicaven amb el Model 720. La multa per no presentar-lo serà de 200€.

No hi haurà obligació per sota dels 50.000 euros en criptos

El Reial Decret 249/2023 estableix en el seu article 42 que l’obligació d’Hisenda d’informar sobre criptomonedes a l’estranger no s’aplicarà a quantitats petites.

Si el saldo total de totes les criptomonedes a 31 de desembre, valorades en euros, no supera els 50.000 euros, no existirà obligació d’informar. No obstant, si es supera aquest límit conjunt, s’haurà d’informar sobre totes les monedes virtuals.

El ‘staking’ i la mineria també tributen

A més de la compravenda, les activitats relacionades amb les criptomonedes, com el ‘staking’ i la mineria, també han de declarar-se. Aquestes activitats es consideren rendiments del capital mobiliari i han de tributar de manera equivalent. Pel que fa a la tributació a l’IRPF, el percentatge d’impostos a pagar ha d’analitzar-se de manera individualitzada per a cada cas concret.

Per a la renda de l’any 2022, s’haurà de descriure cada una de les operacions realitzades amb criptomonedes. A més, a partir del 2024, hi haurà una obligació d’informar sobre les criptomonedes ubicades a l’estranger.

Finalment, es recorda que, en aquells casos en què es superin els límits exempts, les monedes virtuals també hauran de ser objecte de declaració tant en l’Impost sobre el Patrimoni com en el nou Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes.

A addwill estarem encantats d’ajudar-vos per a qualsevol dubte o qüestió que us sorgeixi sobre aquest assumpte, o si desitgeu ampliar la informació o requeriu assessorament per part dels nostres experts del departament fiscal.

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 934 875 200 o del correu electrònic info@addwill.eu.