La globalització fa que cada vegada sigui més recurrent la internacionalització de les empreses i dels seus treballadors. Els desplaçaments d’aquests empleats es poden acollir a l’exempció sobre els rendiments del treball obtinguts a l’estranger, en virtut de l’article 7p de la Llei de l’impost de la Renda de les Persones Físiques, sempre que es puguin demostrar els desplaçaments i els motius dels mateixos.

¿Què és l’article 7p) de la llei d’IRPF?

L’article 7p) de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques permet declarar, com exemptes a l’IRPF, les rendes percebudes per treballs efectivament realitzats a l’estranger, amb un límit de 60.100 euros anuals.

Mitjançant l’aplicació d’aquest article s’incentiva la competitivitat de les empreses espanyoles en el mercat internacional, afavorint el desplaçament de treballadors. Aquest moviment de treballadors crea una major experiència laboral que, posteriorment, podrà ser utilitzada en les empreses d’origen.

Quina documentació es necessita per acollir-se a l’exempció?

Com que es tracta d’una exempció molt beneficiosa, és important tenir la documentació acreditativa sobre els desplaçaments per acollir-se a la seva aplicació. A causa de la suculenta exempció, l’Administració Tributària realitza revisions periòdiques sobre la correcta aplicació de l’article. Davant d’un cas de revisió, aquesta documentació serà un element clau per no perdre el dret a l’exempció ni quedar sotmès a sancions.

La documentació a aportar ha de demostrar el desplaçament real i acreditar que el treball s’ha realitzat efectivament des de l’estranger i no a distància; això inclou informació molt diversa que va des del contracte del treball realitzat a l’exterior fins als bitllets d’avió.

L’activitat de recopilació de la documentació mitjançant un registre,  pot ser una tasca complexa i que requereixi moltes hores de dedicació, depenent del nombre de treballadors i els seus desplaçaments.

Com podem ajudar-te i quins avantatges té l’externalització de la gestió dels registres acreditatius

Mitjançant el programa TravelTracker, ens encarreguem de gestionar la informació relativa als desplaçaments, juntament amb el registre correcte. Volem facilitar a les empreses, i als seus treballadors, la tasca i la consegüent càrrega addicional que suposa gestionar tota la documentació necessària per acollir-se a l’exempció.

A més, comptaràs amb un suport d’especialistes en l’assessorament fiscal, que s’encarregarà de verificar la informació, assegurar-se que es compta amb tota la necessària, resoldre dubtes i determinar l’aplicació de l’exempció.

L’externalització del registre de la documentació acreditativa assegura un registre rigorós i la correcta aplicació de l’article 7p de l’IRPF.