L’any 2023 porta grans canvis al sistema públic de pensions, com l’entrada en vigor de la reforma de les pensions o l’aplicació des del mes de gener del nou Mecanisme d’Equitat Inter generacional (MEI) què augmentarà les cotitzacions a la Seguretat Social.

El MEI substitueix el factor de sostenibilitat, que corregia els increments de la despesa en pensions derivats de l’augment de l’esperança de vida, i s’aplicarà fins al 2032.

El mecanisme reactivarà el Fons de Reserva de la Seguretat Social mitjançant un increment del 0,6% de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes des del 2023 al 2032; el 0,5% d’aquesta pujada anirà a càrrec de l’empresa i el 0,1% restant del treballador. Els autònoms assumiran íntegrament l’increment de cotització del 0,6%.

Conseqüències del MEI en treballadors i empresaris

  • El tipus de cotització per contingències comunes per als treballadors per compte aliè puja a un 28,30 %; el 23,60 % va a càrrec de l’empresa i el 4,70 % ho assumeix el treballador.
  • Aquests tipus s’apliquen sobre la base de cotització que correspongui a l’empleat per calcular la quota que cal ingressar.
  • Al tipus de cotització per contingències comunes se sumarà l’increment de tipus del MEI del 0,6%, per la qual cosa quedarà un 28,90 %.
  • Es repartirà en un 24,10 % a càrrec de l’empresa i un 4,60 % a càrrec del treballador.

Com repercuteix el MEI a la cotització d’autònoms

  • El tipus de cotització per contingències comunes també passarà del 28,30 % el 2022 al 28,90 % a partir del 2023, sent el total de cotització del 31,20% un cop afegides les cotitzacions per contingències professionals y cessament d’activitat.
  • L’increment de la base de cotització i per tant el de la quota a abonar que patiran molts autònoms, amb l’entrada en vigor el gener del 2023 del nou sistema de cotització d’autònoms d’acord amb els rendiments nets reals.
  • S’estableixen 15 trams de cotització en funció de trams de rendiments nets, i contempla trams de cotització progressiva des del 2023 fins al 2025.

Comença aquest any amb quotes que van des d’una quota mínima de 234 euros mensuals per a autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros mensuals, fins a 509 euros al mes de quota mínima per a aquells amb rendiments nets superiors a 6.000 euros mensuals.

Nova base de cotització màxima:

El topall màxim de la base de cotització en cada un dels règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert, queda fixat, a partir de l’1 de gener de 2023, en la quantia de 4.495,50 euros mensuals.

Les bases mínimes es mantindran igual mentre no s’incrementi l’SMI (Salari Mínim Interprofessional).

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral, o si ho preferiu podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.