Els treballadors que estiguin temporalment incapacitats per desenvolupar la seva activitat laboral deixaran d’estar obligats a lliurar a la seva empresa el comunicat mèdic de baixa a partir del proper 1 d’abril, segons consta al Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica determinats aspectes de la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de la seva durada i que va ser publicat el dijous 5 gener al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Aquesta norma pretén agilitzar els tràmits i les obligacions burocràtiques i afectarà aquells processos d’incapacitat temporal que estiguin en curs en el moment de la seva entrada en vigor, l’1 d’abril de 2023, sempre que no hagin superat els 365 dies de durada; serà el servei públic de salut o, si escau, la mútua o l’empresa col·laboradora la que remeti les dades contingudes als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica, que haurà de fer-ho de manera immediata el primer dia hàbil següent al de la seva expedició, segons determina el reial decret.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques que inclou el reial decret aprovat pel Govern el 27 de desembre de 2022:

  • El personal mèdic només lliurarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a l’usuari, que és l’exemplar actual per al treballador.
  • S’elimina la segona còpia, la de l’empresa, que rebrà la informació telemàticament.
  • La persona treballadora ja no és la responsable de lliurar el comunicat a l’empresa, l’entitat gestora o la mútua, per evitar tràmits pesants per a qui està malalt o en situació d’incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc dies s’emetran alhora els comunicats de baixa i alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s’ha recuperat, podrà sol·licitar una revisió abans que es faci efectiva l’alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s’han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.
  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o alta es poden avançar als terminis previstos quan l’empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l’evolució del pacient.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral d’addwill, o si ho preferiu, podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Departament Laboral a addwill.