Les criptomonedes al model 720: Obligació d’informació de les criptomonedes en aquesta campanya?

Arran de l’increment de les inversions realitzades pels contribuents en aquests darrers temps en actius digitals, com són les monedes virtuals, el 2021 Hisenda va establir per llei l’obligació d’informar-les al model 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger .

Tot i que aquesta obligació ja és una realitat, a dia d’avui, encara no s’ha concretat la manera de com s’haurà de complir amb aquesta nova exigència, per tant, com que aquesta obligació no està implementada normativament, no és possible la seva aplicació per a la present campanya del model 720.

En aquest mateix sentit, en el pla de control tributari de l’exercici 2022, aprovat recentment, s’estableix que, aquesta nova obligació d’informació de les criptomonedes al model 720 (o en un nou model específic per a aquest tipus d’actius), es desenvoluparà i regularà al llarg del present exercici, per la qual cosa, previsiblement, no serà exigible aquesta nova obligació fins a la campanya 2023 que serà quan s’informarà sobre aquest exercici.

En qualsevol cas, la interpretació realitzada només és traslladable al deure d’informació sobre les monedes virtuals al model 720 i en cap cas s’entén que podria eximir el contribuent de tributar a l’impost sobre la Renda (IRPF) per possibles guanys derivats de les transaccions amb criptomonedes o del deure de declarar-les, si es superen els límits d’exempció, en l’Impost sobre el Patrimoni.

El que hem exposat es tracta de la interpretació que realitza el mateix equip expert en tributació digital d’addwill amb què pots contactar per assessorar-te sobre la tributació, els deures d’informació sobre els actius digitals i en general, sobre qualsevol tipus de qüestió relacionada amb el model 720.

addwill, estem a la seva  disposició si vol ampliar la informació i assessorament al respecte per part dels nostres professionals experts en criptomonedes. Pot contactar-nos fent clic aquí.

By |2022-03-14T16:58:12+01:002022/03/14|Fiscal, Criptomonedes|0 Comments
Go to Top