Recentment, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital va publicar l’esborrany del reglament tècnic que amplia l’obligació de facturar electrònicament a totes les empreses a Espanya, incloent PIMES i autònoms, donant inici a un període d’audiència pública que va concloure el 10 de juliol de 2023, on les empreses i proveïdors de serveis van poder presentar les seves observacions i suggeriments sobre la factura electrònica obligatòria a Espanya.

La factura electrònica B2B serà obligatòria a Espanya

El projecte s’inclou a la Llei “Crea y Crece” aprovada el setembre de 2022, que estableix la facturació electrònica com l’únic sistema que es podrà emprar en les relacions comercials entre empreses i autònoms a Espanya. La iniciativa garantirà una major agilitat i control dels pagaments, la qual cosa redundarà en una reducció de la morositat comercial i fomentarà el creixement empresarial.

Esborrany sobre el reglament tècnic de factura electrònica B2B a Espanya

L’esborrany de les autoritats espanyoles estableix els requisits tècnics per a la futura llei de facturació electrònica obligatòria a Espanya. Es centra en la verificació de la data de pagament, el control de terminis i morositat, així com en els estàndards d’interoperabilitat, seguretat i normalització tecnològica.

A més, avança les característiques de la plataforma pública de facturació gestionada per l’agència tributària espanyola, que servirà com a centre de concentració per a totes les factures electròniques, independentment de si es processen a través d’aquesta plataforma o per proveïdors privats.

Terminis per a la posada en marxa de la factura electrònica a Espanya

L’esborrany preliminar presentat per les autoritats espanyoles podia ser sotmès a un procés d’”audiència pública” fins al 10 de juliol. Fins aleshores, les empreses afectades i els proveïdors de serveis podien plantejar millores i suggeriments que podran o no ser considerats en la redacció del text definitiu.

El reglament definitiu s’elaborarà un cop analitzades les al·legacions presentades durant l’audiència pública en forma de “Reial Decret”. Aquest decret entrarà en vigor immediatament després de la seva publicació, iniciant el compte enrere per a l’adhesió al projecte d’acord amb els diferents terminis d’implementació definits.

Si no canvia respecte a l’esborrany presentat, els terminis a considerar des de la publicació definitiva del Reial Decret seran:

 • Un any per a les empreses la facturació anual de les quals superi els 8 milions d’euros.
 • Dos anys per a la resta de les empreses (aquelles amb vendes inferiors als 8 milions d’euros).

Obligacions per a empreses i professionals

A l’espera de la publicació de la llei definitiva que regularà el sistema de factura electrònica obligatòria a Espanya, l’esborrany del reglament tècnic estableix entre d’altres els següents requeriments:

 • Obligació d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.
 • Proporcionar informació sobre els estats de les factures.
 • Garantir la interconnexió i interoperabilitat gratuïta entre les solucions o plataformes tecnològiques. Aquest procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat es determinarà reglamentàriament.
 • Els receptors de factures electròniques no podran obligar al seu emissor a la utilització d’una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.
 • Mantenir l’accés de les factures electròniques durant 4 anys per als destinataris. Quan els destinataris d’aquestes hagin deixat de ser clients de les empreses emissores, s’haurà de permetre el seu accés durant els 3 anys posteriors a la finalització dels contractes.
 • Facilitar l’accés, visualització, descàrrega i impressió de la factura electrònica per als receptors.

Principals beneficis de l’ús de la factura electrònica B2B a Espanya

L’ús de la factura electrònica aporta grans avantatges en la operativa diària de les empreses:

 • Digitalització i optimització de les relacions empresarials
 • Reducció de temps i costos
 • Augment de la productivitat
 • Major seguretat i fiabilitat de les transaccions electròniques
 • Reducció de la morositat en les operacions comercials
 • Traçabilitat i control de pagaments entre empreses i autònoms
 • Reducció d’errors humans gràcies a l’automatització de processos

Des del Departament de Consultoria de Processos d’addwill, estarem encantats de col·laborar en la vostra adaptació a la nova normativa.

Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o deixar la vostra consulta fent clic aquí.