Dins del marc de la nova llei d’economia digital d’Andorra, es presenta el Reglament de desenvolupament de l’entorn controlat de proves o Sandbox. Aquest reglament té com a objectiu proporcionar un espai segur i regulat per a la prova i l’experimentació de noves tecnologies i projectes innovadors.

El Reglament de desenvolupament de l’entorn controlat de proves o sandbox és una de les novetats introduïdes per adaptar-se a l’entorn empresarial en constant evolució i promoure la innovació. Aquest reglament té com a finalitat establir un marc legal adequat per al desenvolupament de noves tecnologies i solucions digitals.

L’entorn de proves, conegut com a sandbox, busca fomentar el desenvolupament de la innovació i permetre l’anàlisi detallat dels comportaments i aspectes relacionats amb aquesta innovació en un entorn real i controlat. Per garantir l’efectivitat i la seguretat d’aquest entorn regulat, el reglament aborda diverses qüestions clau.

En primer lloc, s’estableixen requisits clars per a l’accés al sandbox, incloent el procés de sol·licitud i els criteris d’avaluació. Això assegura que només els projectes amb un alt potencial d’innovació i valor puguin formar-ne part.

Un aspecte essencial és el protocol de proves, que descriu les directrius i les fases per dur a terme les proves dins del sandbox. També es destaca la importància del consentiment informat dels participants en les proves, garantint que estiguin plenament informats sobre els riscos i les implicacions.

L’avaluació dels resultats de les proves és un altre element clau. Es defineixen criteris per mesurar l’èxit i l’impacte de les proves realitzades dins del sandbox, obtenint conclusions significatives per a futures regulacions.

Per garantir la supervisió adequada, s’estableix l’existència d’una autoritat supervisora i d’una Comissió de coordinació. Aquestes entitats supervisen i avaluen el desenvolupament de les proves, assegurant la integritat i la legalitat de les activitats realitzades dins del sandbox.

Amb aquest reglament, es busca establir un marc regulador sòlid que permeti fomentar i impulsar la innovació en l’àmbit digital. Aquest entorn controlat i regulat proporciona protecció als participants i genera confiança en els usuaris finals, convertint Andorra en un referent en l’àmbit de l’economia digital.

Per obtenir més informació sobre aquest reglament i les oportunitats que ofereix, podeu posar-vos en contacte amb els experts professionals d’addwill a Andorra a través del telèfon +376 833 333 o de l’email andorra@addwill.eu, o fent clic aquí.