El 23 de desembre de 2022 va començar a aplicar-se la Llei 42/2022, de data 1 de desembre, amb la creació de tres Reglaments sobre l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació. Aquesta legislació estableix diverses mesures i regulacions en el camp de l’economia digital, amb l’objectiu de convertir Andorra en un país competitiu per a l’atracció d’empreses i professionals interessats en desenvolupar activitats centrades en aquest nou àmbit econòmic.

El Reglament de modificació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada ha introduït una nova figura legal que busca adaptar-se a l’entorn empresarial canviant i promoure el desenvolupament de les start-ups. La legislació anterior no preveia específicament la figura de les start-ups, que es caracteritzen per ser empreses emergents amb un alt potencial de creixement i innovació.

Amb l’objectiu de donar suport a aquest tipus d’empreses i proporcionar-los un marc legal adequat, l’Article 66 del Reglament estableix els efectes de la declaració de societat mercantil start-up. Aquesta declaració permet a les empreses adoptar la forma de societat de responsabilitat limitada start-up (SLS) o de societat anònima start-up (SAS), i requereix que les sigles SLS o SAS s’incloguin en la seva denominació.

La inclusió d’aquestes sigles específiques en la denominació de les empreses start-up té com a finalitat identificar-les clarament com a empreses amb característiques i avantatges especials. Aquesta modificació normativa pretén donar visibilitat a aquest tipus d’empreses i facilitar la seva identificació en el mercat.

A més de la inclusió de les sigles SLS o SAS, el reglament proporciona beneficis i incentius per a les societats mercantils start-up. Aquests avantatges poden incloure incentius fiscals, facilitats per a l’accés a finançament, mecanismes més flexibles per a l’organització i governança de l’empresa, així com altres mesures específiques destinades a fomentar el seu creixement i èxit.

Amb aquesta modificació legislativa, s’intenta establir un marc regulador que reconegui i afavoreixi les particularitats i necessitats de les start-ups. S’entén que aquestes empreses juguen un paper clau en la innovació, la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic. Per tant, és important disposar d’una legislació que les consideri de manera específica i els ofereixi un entorn favorable per a desenvolupar el seu potencial.

En resum, el Reglament de modificació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada ha introduït la figura de la societat mercantil start-up, que no estava prevista en la legislació anterior. Aquesta figura legal permet a les empreses emergents obtenir la forma de societat de responsabilitat limitada start-up (SLS) o de societat anònima start-up (SAS) i incloure les sigles corresponents en la seva denominació. A més de la denominació, s’estableixen beneficis i incentius per a aquest tipus d’empreses amb l’objectiu de fomentar el seu creixement i èxit. Aquesta modificació normativa té com a finalitat donar suport i promoure el desenvolupament de les start-ups, reconeixent la seva importància en l’economia.

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb els experts professionals d’addwill a Andorra a través del telèfon +376 833 333 o de l’email andorra@addwill.eu, o fent clic aquí.