S’aprova i publica el Reial Decret-Llei 7/2021, de 27 d’abril, mitjançant el qual s’introdueixen novetats en matèria dret de la competència que afecten, entre d’altres, al límit màxim de les multes a què es puguin enfrontar les empreses, les novetats en aquesta matèria pretenen una aplicació més eficaç de la normativa de la competència al nostre país.

Així mateix, la norma introdueix modificacions en matèria de blanqueig de capitals, s’amplia la llista de subjectes obligats i s’exigeix ​​el compliment d’obligacions en aquesta matèria a les persones que prestin serveis de canvi de moneda virtual per moneda de curs legal. Finalment, pel que fa als registres de titulars reals s’estableix un sistema d’accés públic i ja no limitat.

Entre d’altres, el text legal conté modificacions que afecten l’impost del valor afegit per a les prestacions de serveis i les vendes a distància de béns.

En matèria de consumidors i usuaris, s’endureixen els nivells mínims de protecció dels consumidors, de manera que s’incrementa a tres el temps en què el venedor ha d’assumir la falta de conformitat del producte, i s’estableix en deu, els anys en que s’han de garantir pel fabricant l’existència de servei tècnic i peces de recanvi.

Finalment, pel que fa a la contractació de serveis digitals a canvi de dades personals, es cobreix el buit legal existent i s’estableixen obligacions en matèria de protecció de dades a les empreses prestadores d’aquesta tipologia de serveis.