En el Decret 37/2023 del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) de data 25 de gener de 2023, s’especifica que el salari global mensual mitjà de l’any 2022 ha quedat en 2.284,67 euros.

Aquest número –2.284,67 €- es pren com a base per al càlcul de la quota d’autònom i se li aplica el 22%, obtenint com a resultat el muntant a liquidar amb caràcter mensual.

Per tant, significa que aquells treballadors per compte propi que es troben al 100% hauran d’assumir una cotització de 502,63 euros, el que suposa el 22% d’aquest salari mensual mitjà.

S’ha de tenir en compte que aquesta quantia (502,63€/mes) es dinàmica i que dependrà del salari mitjà d’Andorra, que canvia cada any; no es tracta d’un número «escollit a l’atzar», sinó que el muntant de la quota depèn del salari mitjà de tots els assalariats del Principat durant l’any anterior.

Podeu consultar aquesta actualització de xifres per part de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS), què podreu trobar detallades al següent enllaç: https://www.cass.ad/cotitzacions-del-treballadors-per-compte-propi.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, o si necessiteu assessorament, no dubteu a contactar amb la nostra oficina d’addwill a Andorra a través de l’email andorra@addwill.eu, o del telèfon +376 833 333.