Per afavorir l’eficiència energètica en els habitatges, s’han introduït deduccions temporals en l’article 1 del Reial decret-llei 19/2021, de 5 d’octubre: “mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “.

Aquestes deduccions seran aplicables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sobre els imports invertits en obres de rehabilitació que contribueixin a la inclusió de determinades millores d’eficiència energètica en l’habitatge habitual o arrendada. En concret, s’han aprovat tres noves deduccions:

  1. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en l’habitatge habitual.
  2. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o que millorin la qualificació energètica assolint les lletres “A” o “B” en habitatge habitual.
  3. Deducció per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació assolint les lletres “A” o “B” en edificis d’ús predominant residencial.

Depenent del tipus d’obra o actuació, entre les tres opcions anteriors, s’aplica un percentatge de deducció i límit màxim diferent. Els percentatges de deducció són de 20% per al primer cas, 30% per al segon i 60% en l’últim cas; i els límits màxims per habitatge: 5.000 €, 7.500 € i 15.000 €.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació al respecte no dubti en contactar amb nosaltres.