En l’àmbit laboral, és essencial comprendre els mecanismes per reclamar salaris indegudament percebuts pels empleats. És perfectament possible per a les empreses recuperar aquestes quantitats, ja sigui durant la vigència del contracte, en la fase de liquidació o fins i tot després de la finalització d’aquest.

No obstant això, és crucial tenir en compte que existeix un termini de prescripció d’un any per realitzar dita reclamació. Aquest termini es reinicia si l’empresa emprèn una acció extrajudicial per recuperar els fons. Per tant, és fonamental actuar amb promptitud per no perdre el dret de reclamació.

És important distingir entre els casos en què l’excés de pagament pot considerar-se una millora salarial consentida i aquells en què no. Si es tracta d’una condició més beneficiosa, l’empresa no podrà reclamar res. Per tant, és essencial verificar aquest aspecte abans de procedir amb la reclamació.

Quant a la naturalesa de la reclamació, és recomanable realitzar-la per l’import brut satisfet. Això es deu al fet que les retencions tributàries i les contribucions a la Seguretat Social també han de ser considerades. A més, és important informar l’empleat sobre els passos necessaris per sol·licitar la devolució dels impostos retinguts en excés i les cotitzacions a la Seguretat Social.

En resum, reclamar salaris indegudament percebuts requereix un enfocament precís i diligent per part de l’empresa. En comprendre els terminis de prescripció, la distinció entre millores salarials i condicions més beneficioses, i la naturalesa de la reclamació, les empreses poden protegir els seus interessos financers de manera efectiva.

Per a qualsevol consulta, no dubteu a comunicar-vos amb el nostre departament laboral al correu electrònic laboral@addwill.eu, al telèfon +34 93 487 52 00 o fent clic aquí. Estarem encantats d’ajudar-vos.