La teva empresa forma part d’un grup de societats? És filial o sucursal d’una multinacional? Ets soci d’una societat professional a la qual prestes els teus serveis?  Si es així, amb tota seguretat realitzes o reps serveis o entregues de béns amb les societats del Grup, amb la teva matriu o amb la teva empresa i, per tant, la normativa fiscal de l’Impost sobre Societats obliga a realitzar aquestes operacions a preu de mercat per tal d’evitar transferències de beneficis d’una societat o país a un altre.

A més, superats uns límits quantitatius, generalment 250.000 € amb cada entitat vinculada, també us obliga a documentar-les i justificar-les mitjançant l’esmentada Documentació de Preus de Transferència, que es composa de la Documentació del Grup o master file i la documentació del contribuent o local file.

L’obligació de documentar aquestes transaccions és independent de la grandària de la societat, ja que, si aquesta depèn d’un Grup, haurà d’estar a la facturació d’aquest. En aquest cas, depenent de la facturació, les obligacions de documentació poden ser bastant més senzilles, però existiran igualment en la seva versió reduïda, excepte que el Grup facturi menys de 10 milions d’Euros, en aquest cas la documentació a presentar es recull en el model 232.

Per als grups entre 10 i 45 milions de facturació, la documentació simplificada omet el master file i la documentació del contribuent (local file) tindrà un contingut simplificat que inclou la descripció i import de les operacions vinculades, la identificació del mètode de valoració utilitzat i els comparables obtinguts i valor o intervals de valors derivats del mateix, el que implica que s’hagi de realitzar igualment un anàlisi econòmic.

Addwill et pot ajudar a preparar aquesta documentació i deixar-te a tu les decisions empresarials del negoci.

Necessitat de documentar les operacions vinculades

En el món globalitzat en què ens trobem i cada cop més, van a incrementar-se les operacions entre diversos països, essent a més Espanya un país receptor d’inversions estrangeres. Pera una altra banda, qualsevol empresa del nostre entorn, petita o mitjana ja realitza inversions, ven o presta els seus serveis i signa contractes a l’estranger.

En aquest context, l’Agència Tributària ha posat èmfasi en la revisió de les operacions entre societats d’un grup o d’aquestes i els seus socis professionals, disposant d’un alt nivell d’informació, tant pròpia com a través de la col·laboració amb les diferents autoritats fiscals dels altres països.

Documentar les operacions entre les entitats del grup permet defensar al contribuent de forma molt més efectiva en relació a com valora les operacions que realitza amb les seves entitats vinculades davant de possibles regularitzacions en una inspecció tributària, a més d’evitar les sancions corresponents, que no són de poca quantia, que s’imposen si no es disposa d’aquesta documentació, quan s’hi està obligat.

Avantatges addicionals de documentar les operacions vinculades

El fet de preparar aquesta documentació ajuda a gestionar de forma eficient les operacions entre grup segons el vostre model de negoci, especialment localitzant i remunerant correctament el valor que genera la vostra empresa dins del grup a través de l’anàlisi del funcionament operatiu i las funcions que cada una d’elles porta a terme. Plasmar el resultat d’aquest anàlisi en una documentació estructurada és una eina de gran eficàcia i interès per obtenir conclusions que serveixin per realitzar millores quant a l’eficiència i optimització del model de negoci.

Addwill disposa de l’equip i l’experiència necessaris per portar a terme aquesta tasca amb un enfoc pràctic en la matèria per tal de poder complir amb aquesta imprescindible obligació i obtenir, addicionalment, la informació necessària que ajudi a fer el vostre negoci més eficient.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació al respecte no dubti en contactar amb nosaltres.