El 15 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 11/2023, de mesures per a la persona treballadora per compte propi  , què està previst que entri en vigor als nou mesos de la seva publicació.

Aquesta llei de mesures per al treballador per compte propi aporta millores significatives per al col·lectiu i s’evita, finalment, regular la figura del fals autònom, que genera problemes als països de l’entorn, configurant un seguit de mesures que principalment impacten en la fiscalitat i la seguretat social dels treballadors autònoms.

Les principals mesures adoptades per a la persona treballadora en matèria fiscal i de seguretat social són:

Principals novetats en impostos i taxes:

  • Noves deduccions en IRPF: s’introdueixen noves despeses deduïbles tals com les d’arrendament, assegurança de la llar i subministres.
  • Bonificacions en la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques: els subjectes inscrits en el Registre de les Persones treballadores per Compte Propi gaudeixen d’una bonificació del 50% sobre l’import de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, sempre que percebin una renda inferior a 24.000€.

Principals novetats en matèria de seguretat social:

  • Mesures de foment i protecció de les persones treballadores per compte propi: s’inclouen noves excepcions per a la cotització durant la percepció d’una prestació econòmica; l’equiparació dels drets dels autònoms en cas d’accident laboral i dels drets en cas de prestacions econòmiques per maternitat i paternitat; i la jubilació anticipada.
  • Mesures que afavoreixen la conciliació familiar i professional dels autònoms: reducció de la quota.
  • Mesures que milloren la cotització de les persones treballadores per compte propi: noves bases de cotització d’autònoms.

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb els experts professionals d’addwill a Andorra a través del telèfon +376 833 333 o de l’email andorra@addwill.eu, o fent clic aquí.