El dia 6 d’abril de 2022 s’obre el termini per a la presentació de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost de Patrimoni corresponents al període 2021. El termini per a la presentació finalitza el 30 de juny de 2022.

Si té interès que addwill li confeccioni la/les seva/es declaració/ns, necessitarem que ens remeti, via correu electrònic, la següent informació:

1.- Si addwill li va preparar la/les seva/es declaració/ns del període 2020:

  • La data de validesa del DNI;
  • La documentació detallada a l’annex adjunt. (feu clic aqui)

2.- Si addwill no li va preparar la/les seva/es declaració/ns del període 2020:

  • Còpia del seu DNI vigent, indicant-ne la data de validesa.
  • Còpia de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost de Patrimoni presentades corresponents al període 2020.
  • La documentació detallada a l’annex adjunt. (feu clic aqui)

En el moment en què hàgim rebut tota la documentació sol·licitada i la/les declaració/ns estigui/n preparada/es, el seu assessor fiscal es posarà en contacte amb vostè per repassar el resultat de la/les declaració/ns i procedir si escau, a la presentació d’aquestes.

Aprofitem per recordar-li que per al període 2021 continua sent obligatori presentar la declaració de l’impost sobre Patrimoni si aquest supera el mínim exempt de 500.000 € (exclòs l’habitatge habitual fins a 300.000 €).

En cas que necessiteu qualsevol aclariment o necessiteu ampliar informació, l’equip de Dret Tributari d’addwill queda a la vostra disposició.