El despatx d’advocats Addwill està orgullós de la col·laboració d’Iker Apodaca, un dels nostres gestors d’impostos, a la prestigiosa revista fiscal francesa “Revue européenne et internationale de droit fiscal” (REIDF). Ell, en particular, ha col·laborat en l’elaboració del seu número especial: “Número especial de la Revue Européenne et internationale de droit fiscal (REIDF) dedicat a la qüestió de les” pràctiques fiscals abusives a la llum del dret europeu “. Iker Apodaca, gerent fiscal, centra la seva pràctica professional en l’assessorament de grans empreses, fiscalitat internacional, així com en fusions i adquisicions. També intervé en qüestions relacionades amb els contribuents de parla anglesa i francesa.

La transposició de les directives ATAD a Espanya: estat de joc i perspectives

“Espanya ha estat un dels estats líders en adoptar mesures per combatre l’erosió base de la fiscalitat a nivell europeu i un dels actors en el desenvolupament de la directiva ATAD que té com a objectiu evitar l’evasió fiscal a la UE. També cal assenyalar que, molt abans de la legislació de la Unió Europea, Espanya s’ha esforçat per integrar en el seu ordenament jurídic una gran part de les mesures que contempla aquesta directiva. ”

“No obstant això, malgrat aquest desig i l’adopció d’una gran part de mesures per prevenir i combatre situacions abusives, fins ara la directiva ATAD encara no s’havia transposat completament a l’ordenament jurídic espanyol, tot i que l’avantprojecte de llei de mesures per i lluitar contra el frau fiscal (aprovat l’octubre del 2018) té per objectiu transposar plenament la directiva “.

“Fins ara, aquest avantprojecte ha de ser debatut i aprovat pel Congrés per aplicar les darreres mesures que encara estan pendents de transposició”.

Podeu llegir l’article complet aquí.