Envia la teva empresa els seus empleats a treballar ocasionalment o amb una certa freqüència a l’estranger? Ets conscient que es poden reduir el seu Impost sobre la Renda? Suposa per a l’empresa un problema gestionar la documentació i saber exactament quina exempció han d’aplicar a les seves nòmines i a les d’altres treballadors que fan feines a l’estranger? En aquest cas et podem ajudar.

Com et podem ajudar?

Com segurament saps, existeix una norma que recompensa els empleats per les “molèsties” que suposen els viatges de treball i que, alhora, pretén ajudar a la internacionalització de les empreses espanyoles, així com facilitar la contractació dels millors talents per part de l’empresa.

Aquesta norma permet declarar com exempts en l’IRPF els rendiments de treball percebuts por treballs efectivament realitzats a l’estranger, amb el límit de 60.100 euros anuals, el que pot suposar un important estalvi fiscal per a aquells empleats d’empreses espanyoles que es desplacin habitualment a l’estranger per desenvolupar el seu treball.

Importància de gestionar correctament els requisits i documentació necessària per aplicar l’exempció

Aquesta exempció pot ser realment molt beneficiosa per a determinats contribuents, però es tracta d’una norma l’aplicació de la qual ha suscitat – i encara suscita – divergències entre l’Administració Tributària i els contribuents.  Això pot provocar la pèrdua del dret a l’exempció, amb la consegüent obligació d’ingrés de quotes d’IRPF deixades d’ingressar, així com els recàrrecs i sancions que poden correspondre, tant a l’empleat com a l’empresa, per una incorrecta retenció de les retribucions satisfetes al treballador.

Aquestes divergències es produeixen perquè l’Administració Tributària no considera acreditats els requisits necessaris per tenir el dret a obtenir aquest benefici fiscal. Per això és molt important que la gestió en el compliment d’aquests requisits i que la seva acreditació documental estigui perfectament treballada per part de l’empresa i del treballador.

Per evitar aquest tipus de problemes amb l’Administració Tributària, Addwill disposa d’una eina que facilita a les empreses el control dels viatges realitzats pels seus empleats, de manera que els responsables de Recursos Humans no s’han de preocupar de dur a terme una anàlisi sobre el compliment dels requisits legals per poder reduir, no només l’IRPF definitiu, sinó inclús les retencions a practicar, de manera que no hi hagi discordances entre allò declarat per l’empresa i per l’empleat.

 Què és TravelTracker

TravelTracker és una eina online que permet portar un seguiment precís i segur dels viatges que realitzen els empleats a l’estranger als efectes d’aplicar l’exempció per treball prestat a l’estranger continguda en l’article 7.p de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Per a què serveix TravelTracker

Amb aquesta eina la teva empresa podrà emmagatzemar la documentació i informació justificativa dels desplaçaments a l’estranger, amb l’objectiu de determinar l’import del salari brut anual sempre que els treballadors compleixin amb els requisits establerts legalment.

Com funciona TravelTracker

A través de la plataforma online facilitaràs a Addwill les dades relatives als viatges dels treballadors per determinar les exempcions de cada un d’ells.

A través d’un correu electrònic es facilitarà a la teva empresa l’enllaç a TravelTracker-addwill juntament amb el teu nom d’usuari i contrasenya.

Un cop configurat l’usuari en el programa, l’empresa podrà començar a crear els informes de viatges i revisar els que estiguin pendents d’aprovació per part de l’equip d’Addwill. El programa també permet detectar si és necessari aportar documentació addicional.

Avantatges de TravelTracker

Aquest programa té grans avantatges, en evitar els problemes que suscita l’aplicació de la norma i poder superar les divergències que puguin sorgir per part de l’Administració Tributària amb els contribuents.

El programa compta amb un suport tecnicojurídic per part d’un equip d’advocats i economistes especialistes en l’assessorament fiscal, que resoldran qualsevol dubte sobre les circumstàncies concretes que es puguin plantejar a l’hora d’aplicar l’exempció

Amb això, s’aconsegueix un control en tot moment de la documentació necessària per poder aplicar l’exempció a l’IRPF per a treballs realitzats a l’estranger, assegurant així que l’empresa practica les retencions de l’impost de forma correcta i evitant que empresa i empleats mostrin incoherències en les seves declaracions respectives.

Si estàs interessat en conèixer de primera mà el nostre software de trackeig documental, pots contactar amb nosaltres sense compromís per obtenir més informació sobre aquest producte.