El passat 1 de gener va entrar en vigor el nou impost mediambiental que recau sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Com ja us hem anat informant a publicacions prèvies que podeu consultar a la nostra Media Room de la web – “Entra en vigor l’Ordre que regula l’Impost Especial sobre els Envasos de Plàstic no Reutilitzables”, entre d’altres -, el nou impost grava la fabricació , adquisició intracomunitària i importació no només d’envasos no reutilitzables, sinó d’embalatges secundaris i terciaris que continguin plàstic. Amb aquesta delimitació de l’àmbit objectiu passa a ser subjecte passiu de l’impost pràcticament qualsevol empresa que operi a Espanya i que compri mercaderies envasades de l’exterior. Únicament es preveuen certes exempcions per a alguns productes farmacèutics o d’ús agrícola, així com una exempció per a aquells contribuents que adquireixin menys de 5 quilograms de plàstic no reciclat d’un sol ús cada mes. La taxa prevista és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat.

Els contribuents del nou impost han de sol·licitar la inscripció al registre territorial de l’Oficina Gestora de l’AEAT on l’establiment dugui a terme la seva activitat, per obtenir un codi d’identificació del plàstic; a més, han de presentar autoliquidacions mensuals o trimestrals (Models 592 i A22), així com portar una comptabilitat separada a través de la seu electrònica a aquests efectes.

Ara com ara no hi ha un reglament que ajudi a interpretar aquest nou impost, per la qual cosa l’única font d’interpretació serà el document de preguntes freqüents publicat per l’AEAT.

Compartim amb vosaltres dos útils gràfics útils de decisió publicats pel Butlletí de Primera Lectura, que us ajudaran a saber si esteu subjectes a aquest nou Impost sobre el plàstic:

A addwill estarem encantats d’ajudar-vos per a qualsevol dubte o qüestió que us sorgeixi sobre això, o si voleu ampliar la informació o requeriu assessorament sobre aquest tema per part dels nostres experts professionals.

Podeu contactar amb nosaltres a través de telèfon + 34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu.