Diferents són els motius que impulsen l’empresari a vendre la seva empresa o a valorar la necessitat d’entrada de nous socis, no només maximitzar el valor a percebre per la compra, sinó garantir la viabilitat del projecte, o garantir-ne el creixement, entre molts d’altres.

És una tasca difícil determinar el moment en què vendre l’empresa o negociar l’entrada de nous socis, ja que són molts els factors a tenir en compte, i no sempre les oportunitats apareixen quan es vol o necessita, per la qual cosa la preparació prèvia sempre serà un aspecte que jugarà a favor nostre.

En la nostra experiència en l’assessorament a empresaris que es plantegen la venda de la vostra empresa o la recerca de nous socis per créixer en el negoci, sabem que hi ha una sèrie de preguntes clau que cal analitzar.

¿Existeix successió del negoci?

És important conèixer si el nostre negoci té successió, i si no en té, planificar amb temps i antelació els possibles modes de successió.

Quin és el moment ideal?

El canvi generacional és moltes vegades el moment de valorar la venda del negoci o entrada de nous socis. Hi ha altres circumstàncies en què el creixement del negoci o el rumb estratègic que estigui prenent el negoci pot suposar i fins i tot exigir valorar la venda del negoci o entrada de socis, per assegurar el projecte o el seu creixement

Amb vista a preparar un potencial procés de venda del nostre negoci, és altament recomanable dur a terme prèviament un estudi fiscal que determini les millors condicions de venda, la qual cosa requereix molta antelació per poder estar totalment preparats en el moment de la venda.

Què cal tenir en compte per vendre la meva empresa o que entrin nous socis?

Cal ser conscients que, si volem vendre la nostra empresa o buscar l’entrada de nous socis, es durà a terme molt probablement un Due Diligence de la nostra societat, per la qual cosa serà molt convenient realitzar prèviament la nostra pròpia revisió per tal d’aconseguir la nostra millor posada a punt i carta de presentació.

Es tracta, així mateix, de procediments de negociació llargs, i en què cal elaborar un important nombre de documents amb elevat contingut tècnic, és important i molt recomanable, anar acompanyats en tot el procés per assessors mercantils, fiscals i laborals, i quan les condicions negociades ho requereixin, assessors financers.

Igualment, cal tenir en compte que l’entrada de socis és sempre un procés més complex i llarg, ja que requereix regular els termes de la trajectòria conjunta en el futur mitjançant un document de pacte de socis o similar.

A addwill, estem a la seva  disposició si vol ampliar la informació i assessorament al respecte per part dels nostres professionals del departament mercantil. Pot contactar-nos fent clic aquí.