Les persones que hagin obtingut beneficis mitjançant la inversió en criptomonedes i no els declarin en la seva declaració de la Renda, podrien enfrontar-se a sancions de fins al 150% dels impostos que han de pagar a Hisenda per aquests guanys.

Actualment les vendes de criptomonedes tributen de manera similar a la venda de qualsevol altre actiu convencional, és a dir, com un guany o pèrdua patrimonial que s’inclou en la base imposable de l’estalvi. Els diferents trams impositius  de l’exercici 2022 s’apliquen de la següent manera: per a guanys de fins a 6.000 euros, el 19%; entre 6.000 euros i 50.000 euros, el 21%; entre 50.000 euros i 200.000 euros, el 23%; i per a més de 200.000 euros, el 26%.

Des de 2021, Hisenda exigeix la declaració de criptomonedes a la Renda, i ja inclou en ocasions a l’esborrany de les dades fiscals advertències concretes sobre l’esmentada obligació.

No obstant això, només cal declarar les operacions realitzades que generin una variació de patrimoni. Per tant, si un usuari ha comprat actius digitals i no els ha tocat amb l’esperança que el seu valor augmenti, no cal declarar-los. Però si ha realitzat vendes, rebut recompenses o ha intercanviat criptomonedes per altres, ho haurà de declarar. A més, des de 2022, també cal incloure les pèrdues en la declaració de la Renda que es fa el 2023.

Pel que fa a l’intercanvi de criptomonedes, si en lloc de vendre-les s’han intercanviat, es considera una variació patrimonial i es defineix com una permuta a efectes fiscals. La diferència entre el preu de compra i el preu de l’intercanvi ha de tributar com a guany o pèrdua.

En el cas de l’Airdrop, és a dir, quan una empresa regala criptomonedes a l’usuari per accions de màrqueting, com promocionar-la o fer cursos, l’usuari també ha de tributar i pagar impostos per elles. En aquest cas, s’ha de reflectir el guany rebut, és a dir, el valor de l’actiu en el mercat en el moment en què es rep.

A addwill estem encantats d’oferir la nostra ajuda per aclarir qualsevol pregunta o qüestió que us pugui sorgir, o si necessiteu més informació o assessorament per part dels nostres experts al departament fiscal.

No dubteu a posar-vos em contacte amb nosaltres  a través del telèfon +34 934 875 200,  mitjançant el correu electrònic info@addwill.eu o fent clic aquí.