David Andreu Canals, soci i director del departament de Controlling & Reporting d’addwill, va participar com a ponent el passat 9 de maig a Barcelona, en una formació sobre la funció financera aplicada al món del clúster, organitzada per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció Catalonia Trade & Investment) de la Generalitat de Catalunya, dins el Programa Catalunya Clústers.

La finalitat del Programa Catalunya Clústers és impulsar la competitivitat de l’economia catalana, sistematitzar l’actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalització del mapa dels clústers existents a Catalunya, segons el qual la millor manera de créixer és la cooperació entre tots els agents implicats en un mateix entorn. Amb aquesta premissa treballa l’extensa xarxa de clústers catalans, acreditats per ACCIÓ.

Durant la sessió dirigida per en David Andreu, es van abordar diversos temes relacionats amb la funció financera dins de les empreses en el marc d’un clúster. En la primera part de la sessió, es va debatre sobre com adaptar la funció financera als requeriments d’un clúster, l’anàlisi dels estats financers, la gestió del capital circulant, els ratis claus per a la gestió econòmica del clúster i el control pressupostari.

En una segona part de la sessió, es van analitzar temes com el finançament dels clústers i les millors pràctiques en aquest àmbit, els rols que exerceixen els diferents intervinents (Clúster Manager – Tresorer – President), la comptabilització de subvencions, així com els conceptes que hi ha darrere de la prorrata de l’IVA i la dicotomia entre la prorrata general i la prorrata especial.

Addwill, amb els professionals que composen el seu departament de Controlling & Reporting i gràcies a experiències prèvies en direcció financera i control de gestió en multinacionals, busca aplicar aquesta experiència al món de les petites i mitjanes empreses.

Les àrees principals de servei del departament de Controlling & Reporting són la pressupostació, implantació de procediments de seguiment pressupostari, l’elaboració de models financers, restructuració financera i bancària, serveis de turnoaround, i implantació de sistemes de gestió (SAP, CMS, Quadres de comandament).

Aprofitem per convidar-vos a navegar per la nostra web i conèixer més sobre addwill i els seus experts professionals, així com per recordar-vos que si voleu obtenir el nostre assessorament professional podeu contactar amb nosaltres a través del formulari. Estarem encantats d’ajudar-vos.