El Reial Decret 203/2021 de 30 de març, ha modificat la regulació de les notificacions electròniques establint que, des del mes de setembre passat, totes les notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària estaran disponibles a la Direcció Electrònica Habilitada única (DEHú).

Aquesta migració de la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) a la DEHú implica un canvi significatiu al sistema de Notificacions Electròniques Obligatòries, que va ser establert el 2011.

Per accedir a aquest nou portal i poder descarregar les notificacions, serà necessari el certificat digital/DNI electrònic o Clau PIN. Un cop dins de la DEHú, haurem d’incloure, a l’apartat de “dades personals”, l’adreça de correu on desitgem rebre els avisos. És mitjançant la comunicació al portal del nostre correu electrònic, que podrem rebre els avisos de notificacions electròniques a la DEHú.

Encara que habilitem la recepció d’avisos via correu electrònic, poden passar problemes tècnics que interrompin la comunicació sobre les notificacions. És recomanable accedir al portal regularment, utilitzant el certificat digital/DNI electrònic o Clau PIN, per evitar la no visualització de notificacions i futures sancions.

Mitjançant la implantació de la DEHú, els contribuents simplificaran la gestió de les seves notificacions. Això és degut al fet que, a través d’un únic portal, tindran accés a totes les notificacions i comunicacions emeses pels diferents Organismes Emissors de les Administracions Públiques.

Tot i que la DEHú porta en vigor des del mes de setembre passat, s’ha establert un temps d’adaptació que finalitzarà el 4 d’abril del 2022. Durant aquest període transitori, es mantindrà l’enviament de les notificacions per la DEH. A partir del 5 d’abril, les notificacions de l’Agència Tributària es podran consultar únicament des de la DEHú.

En aquest sentit, des d’addwill recomanem que empreses, autònoms i particulars disposin d’un certificat electrònic en vigor per poder rebre i consultar notificacions i relacionar-se de manera electrònica amb les Administracions Públiques.

Si està interessat a obtenir el seu certificat digital de forma fàcil i segura podeu realitzar el tràmit en aquesta adreça: GD@.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació no dubti en contactar amb nosaltres