En l’any que acabem de deixar, i seguint les directrius del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda va intensificar les inspeccions enfocades en grans patrimonis que van canviar de residència, tant a nivell internacional com entre comunitats autònomes. En aquest sentit, per exemple, els canvis de residència d’Espanya a jurisdiccions amb entorns tributaris menys gravosos, com Portugal o Andorra, han estat especialment sota escrutini.

Destaca especialment en aquest context la petició de l’Associació d’Inspectors d’Hisenda exigint canvis legislatius profunds a l’hora de definir el concepte de resident fiscal per impedir que youtubers, esportistes d’elit o, en general, persones amb patrimonis rellevants es puguin marxar lliurement d’Espanya cap a jurisdiccions sense una pressió fiscal tan elevada.

Aquest escrutini s’espera que persisteixi al 2024, evidenciant també una atenció particular a les reordenacions societàries que involucren tant a persones físiques com jurídiques.

També va destacar al 2023 la vigilància intensificada de canvis de residència entre comunitats autònomes, considerant les disparitats fiscals. El Pla Anual de Control Tributari de 2023 va assenyalar la simulació de residència fiscal com un punt crític. La Inspecció ha augmentat el nombre i l’agressivitat de les inspeccions, un patró que s’espera que continuï al 2024.

A més, s’ha notat un enfocament creixent en les revisions per part de la Inspecció d’Hisenda cap a l’ús de societats per part de persones físiques quan s’utilitzen com a instruments per reduir la càrrega fiscal personal. La Inspecció busca garantir que aquestes societats tinguin una operativitat real i no siguin simples artificis per eludir impostos. Les disputes legals entorn a aquestes pràctiques són cada cop més habituals.

També hi ha hagut un augment de conflictivitat en operacions acollides al règim fiscal especial de reestructuracions empresarials, ja que Hisenda qüestiona la neutralitat fiscal de certs canvis societaris. Les operacions societàries, destinades a simplificar estructures, estan sent més escrutades, i la Inspecció pot reclamar la tributació de plusvàlues si es rebutja la neutralitat fiscal.

En resum, Hisenda ha intensificat el seu enfocament en els canvis de residència, utilització de societats instrumentals per part de persones físiques i les operacions societàries de reestructuració. En les properes setmanes està previst que Hisenda publiqui el Pla Anual de Control Tributari i Duaner per al 2024, i tot indica que els esforços de la Inspecció Tributària seguiran enfocats en aquests tres aspectes de especial rellevància.

No dubteu a contactar amb els nostres experts professionals del nostre departament fiscal d’addwill per obtenir assessorament a través del telèfon +34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.