L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat  a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica (turismes, furgonetes i motocicles). Es pot consultar accedint-hi a través de l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb el NIF i la matrícula. Així doncs, s’obre el període de pagament de l’impost, que es pot realitzar en línia des de la mateixa pantalla de consulta del padró.

Aquest impost és d’obligat pagament per a totes les persones titulars d’un vehicle amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També estan obligades a tributar les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Les persones que van domiciliar el pagament abans del 15 de juliol i es van subscriure a la notificació electrònica, gaudeixen d’un 2% de bonificació de la quota i rebran un càrrec en compte el dia 5 de novembre. A partir de llavors es podrà continuar domiciliant el pagament de l’impost per a l’exercici 2021 i els posteriors.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o els vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de nou persones. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Pot consultar en el següent enllaç posat a disposició per l’ATC: Padró definitiu.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació al respecte no dubti en contactar amb nosaltres.