El proper 9 de maig de 2023, està previst que el Ple del Senat doni el vistiplau a la nova Llei Habitatge aprovada pel Congrés, el passat 27 d’abril de 2023. La nova Llei Habitatge inclou termes nous que no s’havien contemplat en cap normativa anterior, i que afecten a tots els actors del mercat immobiliari. De les principals novetats de la Llei Habitatge hem de destacar les següents:

En primer lloc, es limita la pujada del preu de lloguer a un 3% l’any 2024, amb previsió d’establir un nou índex a partir de 2025 a les zones amb alta demanda. Aquesta limitació afectarà grans i petits propietaris, i s’aplicarà tant als contractes existents com als nous. En el cas de nous contractes de lloguer, aquests, es veuran afectats per una limitació en el preu del lloguer, havent d’aplicar l’índex de preus de referència.

Una altra de les novetats, és l’explícita atribució a la propietat del pagament dels costos de gestió immobiliària i formalització del contracte.

Per contra, la Llei Habitatge preveu un sistema d’incentius fiscals a l’IRPF per a propietaris d’habitatges en lloguer a zones tensionades, no obstant, tan sols es preveu per al cas de nous contractes de lloguer, habitatges rehabilitats o baixades del preu del lloguer.

En relació amb els desnonaments, la Llei Habitatge estableix noves pròrrogues que podran retardar els processos per més de 2 anys. A més, s’estableix una pròrroga extraordinària d’un any davant situacions acreditades de vulnerabilitat social o econòmica en els contractes de lloguer.

La nova llei, a més, introdueix canvis en la figura del gran propietari d’habitatges, que pot ser tant una persona física com jurídica, amb 10 o més immobles, els quals hauran d’aplicar un índex de limitació del preu a les zones tensionades.

La regulació també estableix un mecanisme perquè els ajuntaments puguin penalitzar en l’IBI els habitatges buits per més de 2 anys. La penalització anirà del 50% al 150% segons la durada i el nombre de propietats del mateix titular. Així mateix, la Llei Habitatge flexibilitza els requisits per considerar tensionada una zona, la qual es podrà declarar si es compleix una de les dues condicions: que l’esforç financer superi el 30% de la renda mitjana o que els preus hagin augmentat almenys tres punts per sobre de l’IPC.

A Addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament al respecte per part dels nostre experts professionals. Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon + 34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.