A Espanya, quan algú es converteix en resident fiscal, la seva renda està subjecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques («IRPF»). És a dir, tributen de la mateixa manera que qualsevol altre resident a Espanya.

La conseqüència és que l’empleat pot estar subjecte a tipus impositius progressius de fins al 48%. La Llei Beckham, o règim fiscal per Expatriats Especials de la Llei del Règim Especial per a Treballadors Desplaçats, es centra en els què es traslladen a Espanya per treballar i convertir-se en residents fiscals a Espanya. El règim fiscal especial per a expatriats, dóna l’opció de pagar impostos com a no residents.

El règim fiscal especial per a expatriats

El règim fiscal especial per a expatriats es va introduir el 2003 com un incentiu per atraure a Espanya a treballadors estrangers altament qualificats. A canvi de venir a Espanya, se’ls van oferir millors condicions fiscals. Aquestes condicions consistien fonamentalment en tributar com no resident que normalment significa un tipus impositiu més baix i gravar únicament sobre les rendes generades en territori espanyol.

No obstant això, com probablement hauràs notat, l’expressió “Llei Beckham” té el seu origen en David Beckham. És un conegut futbolista anglès que jugava en el Reial Madrid C. El cas és que aquest règim es coneix comunament com la “Llei Beckham” perquè va coincidir en el temps amb l’arribada de David Beckham a Espanya.

Avui en dia

Posteriorment, el 2010, el benefici fiscal va ser limitat, de manera que només els contribuents els ingressos dels quals no superessin els 600.000 euros podien aplicar el règim fiscal especial. L’últim gran canvi va ser el 2015, quan els esportistes professionals van ser expulsats expressament del règim. Això no obstant, l’anterior, també es va eliminar el límit de 600.000 euros. D’aquesta manera, aquells amb rendes superiors a aquest import també podrien aplicar el règim, però amb una taxa impositiva de l’45% per a rendes superiors a aquesta suma.

Avui encara es coneix com el règim de la Llei Beckham, però està clar que ja no està dirigit a esportistes, sinó a treballadors qualificats. La clau és que es pretén que els treballadors qualificats que actualment resideixen a l’estranger es traslladin a treballar a Espanya. Per això el règim és bastant estricte pel que fa a condicions laborals.

Aspecte principal de la llei Beckham

El règim fiscal especial per a expatriats és un règim fiscal especial mitjançant el qual se li pot gravar de manera similar als no residents, el que essencialment vol dir tipus impositius més baixos i es grava només sobre els ingressos generats a Espanya.

Taxa impositiva fixa

El principal avantatge del règim fiscal especial per a expatriats és que la base imposable general (que inclou els ingressos laborals, els lloguers, etc.) es grava a un tipus quasi fix. Aquest tipus impositiu quasi fix significa que els primers 600.000 euros de renda tributen al 24% i l’excés al 45%. D’altra banda, si no s’apliqués el règim fiscal especial per a expatriats, es gravaria la mateixa base imposable general amb una taxa impositiva progressiva, taxa que pot arribar fins al 48%.

Impost sobre la renda espanyol

Un altre dels avantatges de el règim fiscal especial per a expatriats és que només tributen les rendes obtingudes a Espanya. Només hi ha una excepció, els ingressos laborals. Amb l’impost sobre la renda de les persones físiques regular, tots els seus ingressos mundials estarien subjectes a impostos a Espanya.

Per sol·licitar el règim fiscal especial cal ser considerat resident fiscal a Espanya. Si està habilitat una taxa fixa del 24% fins a 600.000 euros de renda, i del 45% a partir de llavors.

La normativa de la Llei Beckham o Règim Fiscal d’Expansió Especial del Règim Especial per a Treballadors Desplaçats, estableix que s’han de complir determinats requisits per poder aplicar el règim fiscal especial. El primer i més important és l’adquisició de la condició de resident fiscal a Espanya. Una vegada que estigui clar que és o serà un resident fiscal a Espanya, hi ha alguns requisits més que s’han de complir.

A més d’aquests requisits de la Llei Beckham, per poder aplicar el règim fiscal especial també cal fer una sol·licitud formal en què s’ha d’aportar una sèrie de documents.

La normativa no sempre és prou clara per saber del cert si es compleixen els requisits, de manera que un organisme oficial de l’Agència Tributària espanyola publica periòdicament “consultes vinculants” que aclareixen com s’ha d’interpretar la normativa.