¿És vostè no resident a Espanya i està pensant en desenvolupar una nova empresa emergent a Espanya i aprofitar les seves avantatges fiscals? Vol realitzar una activitat econòmica a Espanya en el marc de la prestació de serveis a les startups i aprofitar els beneficis que ofereix un marc tributari favorable per a aquest tipus d’activitats?

A addwill, li resumim a continuació els requisits perquè una empresa sigui considerada emergent i pugui gaudir d’aquests beneficis.

El passat 20 de juliol es va aprovar l’ordre ministerial que estableix els criteris per poder ser considerada una empresa certificada com a “empresa emergent” per ENISA (Empresa espanyola d’innovació).

La condició d’empresa emergent permet als professionals qualificats que presten serveis a l’empresa acollir-se al règim fiscal especial d’impatriats (“Beckham Law”), el qual gaudeix d’un tipus impositiu fix del 24 % a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Concretament, aquest beneficiós règim fiscal a l’IRPF és aplicable en els supòsits en què es realitzi a Espanya una activitat econòmica per part d’un professional altament qualificat que presti serveis a empreses que tinguin l’acreditació d’emergents per ENISA.

Els requisits per acreditar-se com a empresa emergent per ENISA són:

  • Una empresa emergent ha de ser de nova creació, de manera que les fusions, transformacions i escissions queden totalment descartades. Podran certificar-se com a empreses emergents sempre que no hagin passat 5 anys des de la seva inscripció al registre (7 en negocis de biotecnologia, energia, industrials o altres sectors clau).
  • El seu volum de negoci ha de ser inferior als 10 milions d’euros.
  • Un 60% de la plantilla ha de tenir contracte laboral a Espanya.
  • El projecte ha de caracteritzar-se per ser escalable i innovador.
  • La seu o l’establiment permanent ha d’estar constituït i funcionar en el territori nacional.
  • El negoci no ha de cotitzar en el mercat regulat.
  • No pot distribuir ni haver distribuït dividends.
  • Han d’estar fundades o dirigides per persones al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per persones que no hagin estat sentenciades per determinats delictes.
  • L’activitat desenvolupada no pot generar danys significatius al medi ambient segons la normativa europea (Reglament 2020/852 del Parlament Europeu).
  • L’empresa ha de sol·licitar a ENISA l’avaluació del grau d’escalabilitat i innovació del negoci.

Des d’addwill, comptem amb un equip d’advocats especialitzats en fiscalitat i en mercantil per a la creació de noves empreses i acollir-se al règim fiscal d’impatriats.

Pot deixar la seva consulta fent clic aquí, o contactar-nos a través del correu electrònic info@addwill.eu o del telèfon +34 93 487 52 00.