El passat mes de desembre, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 1055/2022, de 27 de desembre, d’envasos i residus d’envasos (d’ara endavant, el “Reial Decret“) que recull mesures destinades a la prevenció de la producció de residus d’envasos, apostant per la reducció de la quantitat i impacte dels residus i la reutilització d’envasos.

La norma incorpora una definició molt àmplia del què es pot entendre com a “envasos”, incloent penjadors per a peces de vestir (venuts amb l’article), o les etiquetes penjades directament del producte o lligades a ell.

Són molts els subjectes obligats sota aquesta nova normativa, que inclou des de fabricants d’envasos fins a comerciants o distribuïdors de productes envasats, tots ells als quals la norma denomina Productors de Producte.

Les obligacions dels esmentats Productors de Producte giren al voltant de tres grans blocs: (i) disseny i marcatge i informació d’envasos, (ii) inscripció en el Registre de Productors de Productes, i (iii) informació.

Els Productors de Productes hauran de inscriure’s en el Registre de Productors de Producte a través de la Seu Electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic mitjançant el seu certificat digital. D’acord amb el Reial Decret, el termini del qual disposen els subjectes obligats per a la inscripció és de tres mesos des de la data d’entrada en vigor del mateix, és a dir, fins al 29 de març de 2023. No obstant això, amb l’objectiu de facilitar la inscripció de tots els Productors de Producte, s’ha ampliat el termini d’inscripció més enllà del 29 de març de 2023, sense indicar una data límit per a la mateixa, sent possible, per tant, realitzar la inscripció fora del termini indicat en el Reial Decret, però sempre abans del 31 de juliol de cara a poder donar compliment a les obligacions de comunicació que a continuació s’indica en relació a l’exercici 2021.

Els Productors de Producte hauran de comunicar a través de la Seu Electrònica determinada informació de caràcter anual, com a molt tard el 31 de març de l’any següent. No obstant això, s’estableixen dos períodes extraordinaris per a la remissió de les dades corresponents a envasos posats en el mercat espanyol entre l’any 2021 i l’any 2022:

  • Del 01/05/2023 fins al 31/07/2023, termini d’informació de dades corresponents a l’any 2021.
  • Del 01/08/2023 fins al 31/10/2023, termini d’informació de dades corresponents a l’any 2022.

El Reial Decret no estableix un règim sancionador concret, sinó que remet a altres normes. Als efectes, es consideren infraccions greus la falta d’inscripció en el Registre de Productors de Producte així com l’incompliment de les obligacions d’informació sobre posada en el mercat d’envasos, la multa de la qual pot arribar fins als 100.000 euros.

A addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament sobre aquesta qüestió per dels nostres experts professionals.

Per a qualsevol consulta, no dubteu a contactar amb nosaltres a l’email info@addwill.eu o al telèfon +34 93 487 52 00.