Compartim amb vosaltres una novetat legislativa rellevant que afecta la gestió fiscal i comptable de les empreses o activitats professionals. S’ha aprovat el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, que estableix el conegut com a “Reglament Veri*factu” per als sistemes i programes informàtics o electrònics que suporten els processos de facturació.

Copiem a continuació el link a la informació continguda a la pàgina web de l’AEAT sobre aquesta nova regulació: El “Reglament Veri*factu”.

Aquest reglament té com a objectiu assegurar la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació generats per sistemes informàtics. Amb aquesta finalitat, es defineix un registre de factura amb un format específic, al qual s’afegeixen elements de seguretat com hashes encadenats i firma electrònica.

Aquesta normativa obligarà, als empresaris i professionals que utilitzin sistemes informàtics de facturació i que no els hi resultin d’aplicació el sistema de subministrament immediat d’informació (S.I.I.), a generar automàticament un registre de facturació d’alta de forma simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura i afegir una traça o «hash» als registres de facturació d’alta i d’anulació. Alternativament, els obligats podran enviar els registres de facturació a la seu electrònica de l’Agència Tributària en el moment de la seva producció, buscant evitar la utilització dels coneguts com “programes de doble ús” o “programes d’ocultació de vendes”.

Es pretén igualment que la utilització del sistema “Veri*factu” amb enviament de dades permeti, en un futur no determinat, la descàrrega de dades per part dels contribuents, facilitant així la confecció dels llibres registre fiscals i models tributaris.

Aquesta norma s’aplicarà a partir de l’1 de juliol de 2025. 

Durant els propers mesos, addwill organitzarà webinars i proporcionarà per altres mitjans tota la informació necessària per assegurar que tots els nostres clients estiguin ben informats sobre aquesta nova normativa i puguin adaptar-se adequadament a aquesta, oferint una visió detallada del “Reglament Veri*factu” i orientació pràctica sobre com implementar els canvis necessaris en els programes informàtics de l’empresa.

Igualment, volem informar que està en tramitació el Projecte de Reglament de factura electrònica B2B i que hi ha la previsió que s’aprovi durant els mesos vinents. Els sistemes informàtics dels empresaris hauran d’adaptar-se d’una forma integral a ambdues modificacions.

Agraïm la vostra confiança en addwill i estem compromesos a oferir-vos tot el suport necessari durant aquest període de canvis normatius.

No dubteu a contactar amb els nostres experts professionals del departament fiscal d’addwill a través del telèfon + 34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.