Li recordem que està finalitzant l’exercici en curs i, de cara a la declaració de la Renda de 2022, és important que recopili tota la informació necessària en el cas de tenir empleats als quals pugui ser aplicable l’exempció per treballs realitzats a l’estranger.

Aquesta exempció està regulada a l’article 7p) de la Llei de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i permet declarar, com a exemptes a l’IRPF, les rendes percebudes per treballs efectivament realitzats a l’estranger, amb un límit de 60.100 euros anuals.

Per aplicar aquest benefici fiscal és fonamental, tant per a l’empresa en compliment de les seves obligacions de retenció, com per a empleat a efectes de la declaració del seu IRPF, disposar de tota la documentació necessària que acrediti els desplaçaments per acollir-se sense riscos fiscals a aquesta exempció.

L’incompliment de les obligacions de documentació requerides per l’Administració Tributària implicaria la pèrdua del dret a l’exempció, juntament amb l’obligació tributària de la devolució de les quotes d’IRPF deixades de pagar i els recàrrecs i les sancions corresponents. Això afectaria tant l’empleat com l’empresa.

Des d’addwill el podem ajudar i assistir amb el nostre servei d’externalització mitjançant el programa TravelTracker, que permet registrar tota la documentació relativa als desplaçaments i calcular l’exempció correctament, per així evitar sancions o incoherències entre allò declarat per l’empresa i el treballador.

L’externalització d’aquest servei de registre de documentació garanteix un registre rigorós i la correcta aplicació de l’article 7p) de l’IRPF, ja que comptem amb especialistes en l’assessorament fiscal que s’ocuparan de verificar tota la informació necessària i determinar l’aplicació adequada de l’exempció .

Per a més informació el convidem a visitar la publicació “Com gestionar l’exempció en l’IRPF per a treballs realitzats a l’estranger a través d’un nou software”  a la web d’addwill.

Estem a la seva disposició si vol ampliar la informació o requereix assessorament sobre aquesta qüestió per part dels nostres professionals. Es pot posar en contacte amb nosaltres al telèfon +34 934 875 200 o al correu electrònic info@addwill.eu.