La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya de control dirigida a empreses amb més de 50 empleats, imposant multes de fins a 7.500 euros a aquelles que no compten amb un pla d’igualtat aprovat. Aquest control s’emmarca en les obligacions establertes pel Reial Decret de 2020, que desenvolupa la Llei d’Igualtat.

En el transcurs d’aquestes inspeccions, els experts laboralistes han observat resultats diversos, influïts per l’avaluació de cada inspecció i les circumstàncies particulars de cada cas. Algunes empreses reben sancions a causa de l’absència d’un pla d’igualtat, fins i tot si es troben en procés d’elaboració del mateix. Altres, encara que no siguin sancionades, se’ls insta a disposar i registrar el pla en un termini determinat. A més, hi ha casos en què s’imposa una multa inferior a la sanció màxima.

Les empreses que no disposin de pla estan obligades i no es poden aplicar determinades bonificacions de la Seguretat Social ni poden accedir a licitacions públiques.

Des del 7 de març de 2022, la normativa exigeix que les empreses amb més de 50 empleats comptin amb un pla d’igualtat. És crucial recordar aquesta obligació i comprendre la seva importància:

Què és un Pla d’Igualtat?

Un Pla d’Igualtat constitueix un conjunt de mesures dissenyades per eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat entre dones i homes, així com per eradicar la discriminació per raó de gènere en l’àmbit empresarial.

Quines empreses estan obligades a elaborar-lo?

Qualsevol empresa, ja sigui pública o privada, independentment de la seva mida, té la possibilitat d’elaborar el seu propi Pla d’Igualtat. No obstant això, el Reial Decret-llei 6/2019, de març, ha reduït de 250 a 50 el nombre mínim d’empleats per a què l’elaboració i aplicació del pla sigui obligatòria.

Aquesta reducció s’ha implementat de manera gradual, vinculant la data límit d’entrada en vigor d’aquesta obligació al nombre d’empleats en plantilla.

Quins beneficis té per a l’empresa la seva elaboració i aplicació?

  • El compliment de la normativa vigent (la manca d’un pla d’igualtat quan és obligatori es considera una falta greu o molt greu)
  • Millora de la reputació corporativa
  • Detecció de situacions discriminatòries

Si la vostra empresa necessita assistència en l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre departament jurídic laboral a addwill trucant al telèfon +34 93 487 52 00 o mitjançant l’email laboral@addwill.eu.