En relació a la publicació que vam fer el 12 de març passat de 2019, i que pot llegir fent clic aquí, volem recordar a les empreses l’obligatorietat d’establir un sistema de registre diari de l’horari dels seus empleats, en el qual ha de constar l’inici i la finalització de la jornada de cada un dels treballadors, independentment de la flexibilitat horària. És obligació de l’empresa conservar els registres horaris durant quatre anys i han deestar a disposició dels seus empleats, representants legals i d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La sanció màxima per no disposar del sistema de registre horari diari ascendeix a 6.250€.

Volem informar-los, que s’estan duent a terme inspeccions de Treball en aquelles empreses que hagin aplicat un ERTO. Se’ls sol·licita el registre horari exprés de les persones que han estat afectades, així com el calendari establert amb la jornada realitzada de cada treballador per mesos. En el cas de no disposar del registre horari obligatori, a més de les sancions establertes, poden perdre les exoneracions de quotes aplicades durant els diferents mesos, és a dir, s’hauran de retornar les exoneracions que s’hagin aplicat.

Aprofitem l’ocasió per adjuntar-los un model de registre horari comunicant l’obligatorietat de control que han de remetre als treballadors, el qual han d’adaptar en funció del seu sistema de control. Poden descarregar-lo fent clic aquí.

Per a més detalls al respecte, si us plau preguem que es posin en contacte amb el seu interlocutor habitual del Departament Laboral.