A partir del proper 7 de març del 2022 és obligatori que totes les empreses amb la seva plantilla de 50 o més persones treballadores tinguin un pla d’igualtat.

  1. QUÈ ÉS UN PLA D’IGUALTAT?

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a les empreses.

  1. QUINES EMPRESES ESTAN OBLIGADES A ELABORAR-HO?

Qualsevol empresa pública o privada, amb independència del número de persones en plantilla, pot elaborar el seu propi Pla d’Igualtat. No obstant, el Reial Decret-llei 6/2019, de març, va reduir de 250 a 50 el nombre necessari de persones en plantilla per la seva elaboració i aplicació obligatòria. Aquesta reducció ha estat aplicada de forma gradual de manera que la data límit d’entrada en vigor d’aquesta obligació que va en relació amb el nombre de persones treballadores en plantilla és:

  • 7/03/2020 per a empreses de més de 150 persones treballadores
  • 7/03/2021 per a empreses d’entre 100 i 150 persones treballadores
  • 7/03/2022 per a empreses d’entre 50 i 100 persones treballadores

  1. QUINS BENEFICIS TÉ PER A L’EMPRESA LA SEVA ELABORACIÓ I APLICACIÓ?

  • El compliment de la normativa vigent (no disposar d’un pla d’igualtat quan és obligatori és constitutiu d’una falta greu o molt greu)
  • Millora de la reputació de l’empresa
  • Detecció de situacions discriminatòries

Si està interessat que l’ajudem en l’elaboració i aplicació del pla d’igualtat a la seva empresa, no dubti en contactar amb nosaltres.