En els últims dies s’han publicat noves normes amb modificacions fiscals, algunes d’elles especialment rellevants.

En l’àmbit autonòmic, el Parlament de Catalunya ha aprovat una substancial pujada d’impostos, incrementant els tipus impositius en el tram autonòmic de l’IRPF per a les rendes d’entre 90.000 euros i 175.000 euros i realitzant una sèrie de modificacions en l’Impost sobre Successions, que resulten en un important increment de la càrrega fiscal d’aquest impost per als hereus que siguin cònjuges, ascendents i descendents de l’causant, castigant especialment els supòsits en què sigui d’aplicació l’anomenada bonificació de l’empresa familiar.

Igualment s’ha creat un nou impost català sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient, s’ha incrementat l’impost sobre les estades en establiments turístics i l’Impost sobre begudes ensucrades, i s’han realitzat altres modificacions en altres impostos com l’ITP o l’Impost sobre habitatges buits.

En l’àmbit estatal, en el marc de les mesures de suport a el sector cultural, s’han produït modificacions de caràcter tributari, incrementant els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica, així com augmentant l’import de les deduccions en l’IRPF per a les donacions efectuades a entitats sense ànim de lucre.

Per conèixer en detall quines són aquestes mesures premi aquí.