Des d’addwill, volem assegurar-nos que estigueu informats sobre les principals obligacions laborals que totes les empreses han de complir anualment i que poden afectar el vostre negoci, per la qual cosa és essencial que en tingueu coneixement.

A continuació, us presentem un resum d’aquestes obligacions:

 • Pla d’Igualtat: Si la vostra empresa té una plantilla de 50 o més persones treballadores, és obligatori implementar un Pla d’Igualtat. Aquest conjunt de mesures té com a objectiu eliminar els obstacles que dificulten la igualtat entre homes i dones, així com la discriminació per raó de sexe, tant en empreses públiques com privades.

 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL): És fonamental que dissenyeu un PRL que inclogui l’estructura organitzativa, responsabilitats, funcions, pràctiques, procediments i recursos necessaris per garantir la prevenció de riscos laborals a la vostra empresa, d’acord amb les regulacions establertes.

 • Protocol d’Assetjament: Independentment de la mida de la vostra empresa, és obligatori implementar un Protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, amb procediments específics per abordar qualsevol cas que pugui sorgir a l’organització. No n’hi ha prou amb tenir el document, sinó que ha d’estar degudament implantat i difós a l’empresa.

 • Protecció de Dades: Totes les empreses que manegen dades personals, com les de clients, proveïdors o empleats, han de complir amb la normativa de protecció de dades (LOPDGDD).

 • LISMI: Si la vostra plantilla té 50 o més persones treballadores, heu de complir amb la Llei General de Discapacitat, reservant un 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%. Hi ha mesures substitutòries en casos excepcionals.

 • Protocol de Desconnexió Digital: La llei de protecció de dades també obliga a establir una política interna per garantir el dret a la desconnexió digital dels treballadors fora del seu horari laboral.

 • Registre Horari: L’empresa ha de garantir el registre diari de la jornada laboral de cada empleat i proporcionar una còpia d’aquest registre als empleats contractats a temps parcial, juntament amb la seva nòmina mensual.

 • Registre Salarial per Gènere: Totes les empreses, independentment de la seva mida, han de portar un registre salarial desagregat per sexe i distribuït per grups professionals, categories o llocs de treball iguals o d’igual valor.

 • Assegurança de Conveni: Si la negociació col·lectiva ho exigeix, és necessari contractar una assegurança de conveni per protegir els empleats en cas d’accident laboral.

 • Obertura de Centre de Treball: És essencial notificar a l’Autoritat Laboral si es crea un centre de treball o si hi ha canvis significatius en ell.

 • Acord de Teletreball: Quan les persones treballadores realitzen un mínim del 30% de la jornada mensual des del seu domicili o un altre lloc, cal subscriure un acord individual i registrar-lo al servei públic d’ocupació.

Recordeu que l’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar sancions per a la vostra empresa. Si necessiteu més informació o assessorament, no dubteu a contactar amb el nostre departament laboral. Des d’addwill, estem per ajudar-vos a complir amb totes aquestes obligacions laborals i garantir el benestar de la vostra empresa i dels vostres empleats.

Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al +34 93 487 52 00 o per correu electrònic a comunicacio@addwill.eu. També podeu enviar-nos les vostres consultes a través del nostre formulari.